“Komt het wel goed?” ~ De energie van de tegenpool

Als je bewust in verbinding blijft met het (on)gemanifesteerde, kennis hebt van de kosmische principes, de energie van de tegenpool ‘begrijpt’, liefde bent, in vrede leeft en een diep respect hebt voor iedere levensvorm, dan hoef je de volgende vragen niet meer te stellen: “Komt het goed”, “Komt hij/zij wel terug”.
Een van de meest gestelde vragen die ik dagelijks ontvang via mail, ten tijde van consulten etc.

IMG_9928

Vraag jezelf eens af: Wat is terugkomen terwijl je al 1 bent?
Ben benieuwd welk antwoord je daar op geeft?

De energie van de tegenpool (waaronder dus ook de andere helft van de ziel), – in de fysieke dimensie (3D), bestaat uit + en -, geboorte en dood, positief en negatief, schepping en vernietiging, groei en ontbinding, man en vrouw, liefde en angst.
In twee afzonderlijke vormen.

De energie is echter 1; Androgyn (5D), de niet fysieke dimensie.

Als je als (tweeling)ziel kiest voor een (gelijktijdige) incarnatie, dan verkeer je in een fysieke dimensie (3D), en dan ben je simpelweg onderhevig aan de cyclische (dualistische) natuur (en dus ook onderhevig aan de wet van vergankelijkheid).
We noemen het niet voor niets een transformatieve, cyclische verbinding (groeiend).

Maar als je je tijdens het transformatieproces vastklampt (of blijft vastklampen) en verzet biedt (of blijft bieden) tegen alle (levens)cycli, dan weiger je in feite mee te gaan met de stroom van leven en de liefde, en ontkom je niet aan het leed dat “komt hij terug” heet.

Zie het spel der tegenpolen alsjeblieft als een diepere (5) dimensionale transformatie, die geen betekenis kent in aardse relatievormen. Temeer het puur energie is.
Deze connectie brengt je keer op keer in een (on)veranderlijke innerlijke stilte. En in vreugde; een vreugde die boven ‘goed en slecht’ staat, maar geen oorzaak of gevolg kent.
Dat is de vreugde van 1 zijn.

Elke liefdesvorm op aarde is voorbestemd om liefde te manifesteren, om innerlijke overtuigingen/ziels-herinneringen ‘op te lossen’ binnen jouw mogelijkheden, om te leren onthechten, om te leren vergeven, om te leren accepteren, opdat je vrede vindt (in iedere tussenmenselijke situatie op 3D niveau).

Laat een zielsverwantschap maar zijn zoals het is, dat is alles.
Zijn zoals het is voert je namelijk voorbij het verstand, je ego, je pijn, het lijden en dan kun je volkomen aanvaarden wat IS.
Dit betekent niet dat je gelaten hoeft te zijn. Sommige dingen in het leven maken dat je simpelweg niet ‘gelukkig’ kunt zijn, denk aan een verlies van een dierbare, aan de dood, of aan ziek zijn. Je kunt dan niet gelukkig zijn, onmogelijk zelfs.
Maar, je kunt wel vrede hebben.
Je kunt verdrietig zijn, en heel veel huilen, maar als je je verzet hebt laten varen voel je onder dat verdriet altijd een diepe vrede, een stilte, een weten, een geheiligde aanwezigheid.

Dat is innerlijke vrede, het goede, dat geen tegenpool heeft.

IMG_9922

Als jij zielsverwantschap ziet als een aardse relatie dan bezie je deze energetische connectie met het verstand, en jouw verstand ziet zichzelf echt als een losstaande splinter in het heelal, zonder enige verbintenis, omringd door andere ego’s!
Verzet, controledrang, macht, hebzucht, defensief gedrag, aanval, dat is het ego.
Dit zal nooit oplossen, om de eenvoudige reden dat het ego zelf het probleem is. Maar het ego zorgt wel voor beperking, voor drama, het besef tekort te schieten, angst, stremming, conflicten, machtsstrijd, en dat alles in de energiestroom van je lichaam. Die je niet kunt oplossen met een Ayahuasca ceremonie, maar daarover straks meer.

Leef dus vanuit volkomen aanvaarding van wat IS.
Dan gebeurt er het grootste wonder, je bewustzijn ontwaakt; de omzetting van angst naar innerlijke vrede, liefde.
En dat wordt meteen het einde van al het zielsverwantschap ‘drama’.

Wat zou er gebeuren als jij je aandacht terugtrekt van “komt het goed”?
En jij je bewust wordt van jezelf, de connectie op zielsniveau?
Dan weet je dat NIET belangrijker is dan wat er WEL is.
Besteed dus maar aandacht aan het niets.

Jij zelf bent de waarheid.
Jij bent Goddelijke aanwezigheid.
Jij bent eeuwig leven.
Je geliefde is in jou, en vice versa.
Hij/zij is hier.
Hij/zij is er altijd geweest.
En zal er altijd zijn.

IMG_9908

“Ik weet dat ik mijn tweelingziel heb ontmoet door een ervaring met Ayahuasca”

Hier wil ik ook nog even bij stilstaan, want veel van mijn cliënten hebben via een Ayahuasca ceremonie gezien (of erger nog, gehoord van de ceremonieel ‘begeleider’) dat zij hun tweelingziel hebben ontmoet of nog gaan ontmoeten.
En dat allemaal bewerkstelligd door een “innerlijke reis” – die in gang wordt gezet door een hallucinogeen ‘medicijn’.
Werkelijk? Een hallucinerende plantenextract innemen om persoonlijke inzichten te krijgen? Of om je Tweelingziel te ontmoeten, ‘zien’?

‘Ik moet’ nu echt ingrijpen van de Universele wereld; een hogere intelligentie. Maar ook omdat ik het zelf een tijd geleden heb ondergaan, onder begeleiding van een zeer wijze Sjamaan; die het gebruik van Ayahuaska allesbehalve een ‘sacrament’ noemde (hij noemde het een religieus ritueel).

Ayahuaska:
-Heelt niet!
-Het kan zelfs leiden tot waanbeelden (over o.a. de tweelingziel) en psychoses.
-Het maakt blokkades/trauma’s nog erger.
-Ook kun je een kundalini-crisis ervaren, omdat het je gehele energie-systeem openzet, en dat wekt – als je niet goed gegrond bent – verwardheid op.

Echt, Ayahuaska kan (onherstelbare) schade (aan je hele systeem) aanrichten, het is een sterk hallucinogeen middel.
Het is (oc)cult aan het worden, en nee, het vertelt je zeker niet of je (en wanneer) jij de andere helft van je ziel (hebt) ontmoet.

Ik wil niet oordelen maar je enkel waarschuwen voor de effecten van zo’n Ayahuaska ceremonie, ook wel bekend onder de noemer “innerlijke reis”.
Geen enkel hulpmiddel (van welk prachtige kracht-plant dan ook) zal jouw innerlijke overtuigingen, zielsherinneringen, blokkade’s etc kunnen helen, oplossen.
Inzichten krijg je er ook niet door. Het heeft wel effect op je brein, zoals iedere drug dat heeft. De drug is gewoon een sterk tripmiddel wat je ‘enkel’ kleurrijke (=gekleurde tweelingziel) hallucinaties biedt.

Nogmaals; als je medicijnen gebruikt (de werkzame stof DMT is op geen enkele wijze schadelijk, maar de MAO-remmer met welke deze gecombineerd wordt, kan in combinatie met andere middelen gevaarlijk reageren. Dit gaat vooral om tyramine houdende voeding en bepaalde medicatie) of psychisch niet in goede conditie bent, kun je de Ayahuasca beter aan je voorbij laten gaan.
Ayahuasca wordt overigens gebruikt als een van de (mogelijke) hulpmiddelen in de genezing van verslavingsproblemen!
So take care!

♡ ♡ ♡

Namaste, Caroline
www.carmacoaching.nl 

Wil jij inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een blauwdruk reading!

Goodbye 2016 – het jaar van ultieme groei, onthechting en afscheid nemen (van voornamelijk geliefden)

IT’S BEEN A YEAR! Oef!

img_9359Sinds 2007 hebben we te maken met een 9 jarige cyclus van zielsgroei en complete transformatie. Kijk (maar) eens waar je (helemaal) vandaan komt? Er is zoveel veranderd. In jou. In alles.

In 2017 start er een nieuwe cyclus, je kunt nu alles met je hart tot leven en (dus ook) de liefde brengen.

Soms moeten we ‘onze spiegels’ achter ons laten teneinde nieuwe hartsvrienden toe te laten. 2016 was voornamelijk het jaar van gedag zeggen – maar ook van welkom heten.

Wat ik jou zo ontzettend toewens voor het nieuwe jaar (en de jaren die daarop volgen):
“Ik hoop dat je bemind wordt, omdat je het verdiend. Ik wens dat je wordt vastgehouden, door een vrije spirit die je liefheeft. Ik wens je tussenmenselijke vereniging, in verbinding.
Ik wens dat jouw vrees weg zal vallen, en dat je de hoop, alle verwachtingen, teleurstellingen in de liefde kunt omarmen.
Ik hoop ook dat je eenwording mag ervaren, dit kun je vinden door scheppend bezig te zijn. Ik wens je dus co-creatie, waarbij je eigenheid en het eigenlijke het volledige antwoord zal bieden.”

Liefde kan nimmer doven, liefde is altijd rijp, zij is de ver-eniging.

Liefde in jou is een werkzame kracht – zij doorbreekt muren & verenigt je met anderen.
Wie van de liefde wilt genieten moet in liefde gevormd zijn.
Als jij liefhebt zonder dat je wederliefde wekt, dan kan jouw liefhebben een levensuiting worden!

Ik wens je explosies van liefde & magie in 2017!

2016goodbyebiggoodbyescc

Namaste, Caroline
http://www.carmacoaching.nl

Inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een blauwdruk reading!

Werkelijke (Tweelingziel) Liefde is vrij, laat vrij en maakt vrij!

Het gaat in werkelijke Tweelingziel verbindingen om het laten gaan van ‘een verhaal dat ooit was’, van het lijden, de pijn van de ‘valse IK waarheid’, zodat het licht van het Ware Zelf weer helder kan gaan schijnen.

Weet je wat er gebeurt wanneer je aardse liefde vergelijkt met Goddelijke liefde? Dan voel je je leeg en alleen.
In de aardse liefde ervaart men dat we iemand nodig hebben, we willen romantiek maar dat is niet het Goddelijke, iemand anders moet ons invullen en aanvullen.

img_9042De ware liefde, de echte ware liefde is overigens ook niet bij de eerste klap beklonken, echte ware liefde krijgt van alles op haar dak. De hardste klappen vallen hier.
Zielsverwanten zijn namelijk elkaars ultieme spiegel. Hen wordt dus heel diep gevraagd van binnen een diepe innerlijke transformatie aan te gaan die dan, als dat lukt of deels lukt, enorm ten goede komt aan de connectie.
Het zijn geen huisje, boompje, beestje verbindingen, het is een proces van ultieme onthechting, groei en het laten gaan van verwachtingen.
En nee, de weg naar de absolute ‘Goddelijke’ liefde is niet eenvoudig….

Ik weet dat er altijd een sterke natuurlijke drang is om samen te zijn te willen zijn met je grote liefde, om je te verbinden.
Maar de persoonlijkheid heeft zo ook haar eigen behoeftes, en daarin mag je dus steeds heel (sterk) bewust zijn wanneer je ‘deze liefde wilt gebruiken voor het kleine zelfcomfort’.
Onvoorwaardelijke liefde is onzelfzuchtig en vrij van persoonlijk gewin en eigenbelang.

Je weet dat je een hartsrelatie hebt met je zielsverwant, je weet wat je dus te wachten staat: “Dat je periodes van bevriezing, teleurstelling en pijn voor lief ‘moet’ nemen.”
Maar dit zijn wel periodes van enorme groei.
Je kunt voor jezelf besluiten om met die periodes creatief om te gaan want je zult erdoor groeien. Echt waar!

Nogmaals, je hebt in je hart een verbond met je zielsverwant, maar geen relatie op fysiek vlak! En dus kun je geen grenzen aangeven, je hebt geen invloed op wat hij/zij doet/niet doet etc.

Op dit vlak wordt je dus keihard uitgenodigd om met elke ‘teleurstelling’ die je nog krijgt om te gaan en als je denkt: ‘Nou het is over, en nou ontplof ik’, kijk dan naar binnen. Dat zijn de grote lessen; “Wat doe ik zelf, wat is er in mij nog dat het van mij afhoudt?”
In plaats van; “Waar ben jij mee bezig & dit is niets voor jou om te zeggen/doen”, dat heeft geen zin, want met elke ‘kritiek’ stoot je de ander verder van je af.

Weer een keer, je hebt geen relatie met je zielsverwant. Zielsverwantschap is geen fysieke relatie maar een hartsrelatie, een zielsrelatie. En dus kan hij/zij een eigen leven leiden op fysiek vlak, daar kun jij helaas niets over zeggen. Je kunt het hem/haar alleen maar laten voelen, er zelf in groeiend, en totaal bij jezelf blijven, hoe moeilijk dat ook is.

Ik weet dat zielsliefde de grootst menselijke uitdaging is! Hallelujah! Het doet een beroep op al je vertrouwen maar dan ook echt het allerlaatste restje dat je hebt en wanneer dat op is wordt er nog steeds van je verwacht dat je vertrouwt. Echter is zielsverwantschap altijd wederzijds, kijk maar, het betekent letterlijk: ‘een verwantschap tussen zielen’.
Maar juist hier zit ‘m de crux, die DIEPE gevoelens zijn echt en hier loopt hij/zij dus hard voor weg.
Zielsverwantschap is een enorm grote uitdaging omdat je moet blijven geloven/vertrouwen zonder enig aards bewijs of comfort! Maar geloven en voelen, dat is de ultieme test mbt onvoorwaardelijk houden van.

De bron van liefde komt voort vanuit jullie twee, in plaats van buiten jezelf.
Jullie spiegelen elkaars polariteiten. 
Maar je gaat door hem/haar (ook) een geweldige relatie aan met jezelf. 

img_8951

Weet van mij dat al onze ‘pijnen en problemen’ voortkomen uit gedachten, die gekleurd zijn door pijnlijke herinneringen uit het verleden.
Als je het even moeilijk hebt: haal dan diep adem en voel de ruimte, voel je zelf, voel je leven, voel het Universum, voel je geliefde en besteed dan geen aandacht aan die aspecten van je ‘wil’ die niet overeenkomen met de realiteit: dat is je verzet staken – tegen de huidige realiteit.
En balen mag ook, als je maar beseft wat balen is: schoppen tegen de realiteit, probeer het voor je te zien. Niet zinnig nee, maar we hebben het allemaal af en toe even nodig om tegen het Universum te schoppen. Belangrijk is dat wanneer je schopt, boos bent tegelijkertijd weet dat je jezelf eigenlijk niet zo serieus moet nemen en uiteindelijk gewoon mee zal ‘moeten’ met het/jouw ‘Goddelijke plan’.😉

Je hebt zo’n krachtig energieveld, een enorme kracht en je hebt de pijn van het verlies al eens ervaren en dit gaat zo ook door. Op een dag kom je in rustiger vaarwater met hem/haar terecht, dan voel je werkelijke rust en acceptatie. En dan pas is er ruimte voor ware liefde.

Blijf dus in je vertrouwen zitten en verlos hem/haar van jouw wil en je verwachtingen, houd het op onvoorwaardelijke liefde.
Als hij/zij dat voelt kan je geliefde komen op zijn/haar eigen voorwaarde en dat is onvoorwaardelijk, dat is echte liefde!

Dit gezegd hebbende, vraag jezelf onderstaande vragen ook maar af (voornamelijk in tijden van ‘het gekwetste hart’):
-Wat is het doel van deze connectie?
-Deze energie kwam in mijn leven en heeft een grote impact op mij(n) transformatieproces), waarom is hij/zij hier?
-Wat laat hij/zij mij inzien?
-Wat leert deze energie mij over mijzelf, over de liefde?
-Als ik diep bij mezelf naar binnen kijk, wat zie ik dan?

Weet je, zolang je dit proces buiten jezelf blijft zoeken kan er geen heling door jouw ziel heen plaatsvinden, dan zoek je het buiten je en dat is nu exact hetgeen wat je ‘niet zou moeten doen’.
Jullie zijn elkaar spiegels, elkaars geliefden en niet elkaars coaches, psychologen, adviseurs etc.

Ik zie hoe deze dynamiek werkt, is een oer dynamiek, zo sterk, zo’n verlangen, word je gek van!

Nog een paar tips omtrent de uitdagingen die dit helings-proces biedt. Eigenlijk gewoon aardse hulpmiddelen die je kunt inzetten/onthouden gedurende je proces (om je verzet, je overlevingsstrategie, je onbegrip, je ego en je frustratie even geen aandacht te geven):
-Claim de ander niet
-Uit je (diepste) gevoelens en verlangens niet richting je geliefde
-Stop maar met coachen, stop maar met het sturen van berichten, je geliefde via social media/Whatsapp in de gaten te houden. Stop ook maar met pushen; in de hoop dat de ander zich opent (of zegt wat je wilt horen)
-Sus je mind als het zich aan je opdringt: “Hij/zij begrijpt het niet”, “Hij/zij wil het niet inzien”, “Hij/zij voelt de connectie niet”, “Hij/zij verandert niet”, ‘Hij/zij kiest niet voor mij”
-Stap uit je controle/controleer de ander niet
-Laat de angst de ander te verliezen ook maar los
-Vertrouw op je diepe weten, je hart, alle symbolieken (die je hogere-zelf naar je uitstuurt) en je gidsen
-Wacht niet en hoop niet (het brengt je nergens, overigens is wachten lijden en niet leiden)

Wat ik je als laatste wil meegeven is dat liefde jouw kracht is en dat is precies wat je bent overeengekomen om hier op aarde te komen doen, om te kunnen zijn.

Alles zit in jou, tijd dus om dit vanuit je eigen kern naar buiten te duwen, je bent je eigen co-creator (schepper), je hebt die gave, volledig gevuld met liefde.

♡ ♡ ♡
Namaste, Caroline
http://www.tweelingzielen.cc

 

Wil jij (meer) inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een Blauwdruk reading!

Ziels-verhouding

De essentie van een Tweelingziel is compleet gelinkt aan liefde! In de hoogste vorm.
Maar dit type verbindingen komen eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor.
Soulmate (en Divine Counterpart) connecties des te meer.

img_8959Er wordt onvoorstelbaar veel geschreven over Tweelingzielen, op het internet en via YouTube video’s. Je hoeft het woord Tweelingziel maar in te typen op Google en er verschijnen tientallen zo niet honderden bronnen die ‘informatie’ bieden.
Echter is Tweelingziel-liefde geen ‘theorie’ maar een proces van ultiem onthechten, van groei, van pijn, van ervaren.
Het is een missie.
Het is een ‘gave’.
Ook is het hard werken!
Alles wat ook maar iets met 3D leven te maken heeft (zoals relaties, huwelijk, kinderen (krijgen), werken etc.) kun je bij wijze van ‘skippen’.

Het diepe weten, de ‘waarheid’, van een ontmoeting met de werkelijke andere helft van je ziel word je niet aangereikt door een medium/paragnost.
Niet door meestergetallen (als 11;11, 12;12 etc).
Niet door ‘zijn/haar naam die overal oppopt’, dit ervaren we allemaal wel (eens), zeker voor de zielen die vanuit een hoger bewustzijn leven.

Je weet in eerste instantie niets van ‘dit concept’, je voelt (wel dat er iets heel bijzonders aan de hand is), je ‘freezed in time’. Pas later wordt de waarheid je letterlijk door het Universum aangereikt, een label is daarom het allerminst belangrijk. Zo niet het minst belangrijk.

Van alle (honderden) cliënten die ik de afgelopen jaren heb mogen ondersteunen in hun zoektocht naar hun Ware Zelf (transformatie) is wellicht 5% werkelijk een Tweelingziel.

JE MOET HET OOK NIET WILLEN!
Echt niet.
Het is allesbehalve romantisch.
Verre van.
Als ik het voor het kiezen had gehad, dan ‘liever’ een fijne vent in mijn leven dan mijn Tweelingziel (hoeveel ik ook om hem geef).

Tweelingzielen hebben een enorme missie (roeping) aan hun kont hangen, 1 van totale onthechting en dienstbaarheid aan de mensheid. Je mag echt alle ‘veiligheid’ en aardse ‘zekerheden’ rondom ‘het leven op aarde’ opgeven, want haar hoogste roeping is toch wel om dienstbaar te zijn aan de (nieuwe 5D) wereld. Aan de liefde voor jou, voor alles wat leeft.
Het manifesteert zich allemaal door haar ziel heen.
Ze wordt waarlijk bekrachtigd door de Universele wijsheid, heeft kennis van de kosmische principes.
En de kern van (hun) liefde is haar kracht.
Eigenlijk is ze continu ‘zwanger’ van essentie, van liefde. En dit alles omvat dus haar gehele energie.
Steeds maar weer geopenbaard door het Universum.
Dwars door de fysieke pijn(en) heen.
Door verscheurdheid.
Rouw.
Heimwee.
Eenzaamheid. 

Maar door alle (fysieke) pijnen heen, is en blijft zij een harts-verbinder, een hart-observator. Vanuit hier kan zij (blijven) co-creeren. En jouw/jullie blauwdruk lezen. Werkelijke (Blue-Ray) Tweelingzielen begrijpen en spreken de waarheid rondom ziele-connecties. Een blauwdruk kun je niet door een medium en/of paragnost laten lezen, hoe mooi het werk ook is wat zij doen (‘dank lieve collega’s’), maar een medium kan de tweelingziel dynamiek/blauwdruk niet ontvangen, tappen, temeer zij de ‘reis’ zelf niet doorloopt. Hierdoor kan een medium/paragnost (ook) geen goede diagnose stellen in zielsconnecties & Hoger Hart-sensaties.

De tweelingziel is en creëert altijd vanuit haar kern, dwars door alle portalen heen, vanuit een diep, diep weten.

Je kunt niet op zoek gaan en/of verlangen naar je Tweelingziel, het overkomt je.
Goddelijke Timing zet jullie echt gewoon tegenover elkaar, bij elkaar, geen ontkomen aan. Luister altijd naar je hart – zij vertelt je (alles).
De kosmos stuurt je (daarnaast) keer op keer (hele duidelijke) signalen. Signalen die je niet kunt negeren, omdat ze (GROOTS) voor je neus worden gezet.

img_8916

Ik lees en krijg de laatste periode (ook) veel ‘verhalen’ doorgestuurd van prachtige, lieve zielen die (denken al) ‘samen (te) zijn’ met hun andere helft (Tweelingziel).
Dit kan simpelweg niet.
Tweelingzielen zijn (nog) niet bij elkaar.
Twins maken nog steeds de reis der transformatie en ascentie, door alle portalen heen, los van elkaar.
Daarnaast zijn Tweelingzielen niet geschikt voor het huisje, boompje, beestje principe, het kan wel, maar niet op de manier zoals wij ‘denken’.
Het 5D leven en het Aquariustijdperk staat namelijk voor vrijheid, broederschap en eenheid en heeft niets te doen met het oude paradigma van het Vissentijdperk (het tijdperk van het geloof, het huwelijk, de relaties etc)
Bovendien komen Tweelingzielen (ook) pas ‘samen’ als de onderliggende stroming klopt. En aangezien we nog niet (helemaal) in die 5D stroming verkeren, is de stroming wel voelbaar maar nog niet (3D) zichtbaar.

Mocht je als Tweelingziel al een tijdje een verhoogde/dubbele hartslag en ook (innerlijke) onrust ervaren, weet dan dat je nu miljarden lichtcodes ontvangt.
Je gaat terug naar een status van Androgyn ‘zijn’ – waardoor je ook fysiek 1 bent/wordt. Heel beangstigend, dat zeker, en ook niet uit te leggen aan een passant.

Tweelingzielen zijn hier om te ‘glowen’, om harten van goud rond te strooien – richting hen die het (hart) nodig hebben.
Het zijn de hart-verbinders vanuit het Allerhoogste.
Het zijn de kosmische wetenschappers.
De Magiërs en de Hogepriesteressen.
En zij verlangen naar de diepste lagen van hun ziel, zodat zij zich kunnen verbinden aan hun zielspad; het pad der oneindige, vrije liefde, zonder enige vorm van aan/af-hankelijkheid. Waardoor ze tot het diepst van hun ziel door het leven kunnen gaan.

Tweelingzielen zien en voelen alles van elkaar.
Hun spiritualiteit is hetzelfde. 
En hier zit een enorme liefde op. 
Maar liefde is liefde.
Onvoorwaardelijk.
Vrij. 

Een Tweelingziel is verbonden met het Universum, haar wezen is totaal verbonden.
Zij is ontsproten uit dat veld en hier op aarde gekomen als glasheldere waarnemer.
Dat is ook eigenlijk wat een Blue-Ray Tweelingziel is en hierdoor kan zij dus als enige de blauwdruk van een zielsliefde-verbinding waarnemen.
Een Blue-Ray signaleert alles, ze zegt (de) dingen duidelijk en helder, maar, en nu komt de grootste uitdaging voor de Blue-Ray, ze ziet de waarheid en zegt de dingen te duidelijk en te helder. Hierdoor kan ze bedreigend zijn, of intimiderend, voor derden.

De Blue-Ray is doordrenkt, doordesemd met deze Goddelijke gift, alle (kosmische) informatie die zij ontvangt komt vanuit haar allerhoogste wijsheid en kennis. En daarin heeft ze dus ook de allerhoogste kennis, dat is Hoog Bewustzijn! Maar terwijl zij in haar Hoogste Zijn verkeert, is dat meteen op alle fronten heel pijnlijk. Hierdoor komt ze vaak terecht in een soort van overlevingsstrategie.
Want in alles wat zij ziet, wat zij kan, uit essentie, wordt in razend korte tijd waargenomen (daar waar een ander een maand voor nodig heeft bij wijze van). Maar omdat ze de dingen zo snel ziet, kan ze heel snel en ook correct op (liefdes)situaties inspelen, omdat ze het ziet. De grootste uitdaging voor haar is dan om vanuit die situatie het beste te destilleren.
De Blue-Ray doorziet (liefde, hart) situaties, feilloos. En dat leidt er dus toe dat zij heel  goed in staat is om de juiste diagnose te stellen in leven, liefde en zielsliefde-situaties.

Wat is dan haar valkuil? 
Ze kan heel moeilijk een psychologisch proces met een ander aan(gaan), ze kan een ander lastig (uit) laten praten. Dus ze mag leren alles in te leiden en (het verhaal) van een ander niet te ontkrachten en/of te bagatelliseren. Ze mag leren om de ander in zijn/haar waarde te laten. We weten allemaal dat iedereen eigenlijk gelijk heeft, maar dat komt omdat we allemaal in onze eigen wereld leven, echter ZIET de Blue-Ray werkelijk! Maar ja, als we nu naar het Goddelijke gaan – ‘die’ weet ook alles -, en als die liefdeskracht het werkelijk voor het zeggen zou hebben, tja, dan zou alles (al) anders zijn;-).

Tweelingzielen hebben een Transformatieve, Cyclische 5D connectie.
Groeiend!
Deze connectie is ontzettend diep en hier zit een enorme spirituele lading op.
Tweelingzielen zijn van elkaar doordesemd en zij communiceren ook op die manier; ‘zonder dat er ook maar iets wordt gezegd, wordt naar elkaar uitgezonden.’
Tweelingzielen voelen elkaar echt feilloos, de 1 ziet en de ander voelt.
Dit is puur Tweelingzielschap.

Namaste, Caroline
http://www.carmacoaching.nl
http://www.tweelingzielen.cc

Ook inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een blauwdruk-reading!

Juni heeft je naar alle waarschijnlijkheid een ‘nieuwe’ liefde gebracht…

…in vele ziele-connecties is er zo rond juni/juli (mogelijk) een ommekeer gekomen.
Je koestert (inmiddels) de Goddelijke eenheid met je tweelingziel/zielsverwant en het fysieke verlangen heb je helemaal achter je kunnen laten.
Je bent je leven gaan verdiepen, compleet los van de ander. Je bent waarlijk aan het ontwaken en een lichtwerker (geworden). Wijze inzichten zijn je ten deel gevallen, je zielsontwikkeling is zich blijven continueren, je bent diepere hartcontacten aangegaan en/of bent lichtwerk gaan doen.

Je tweelingziel is (een tijdje geleden al) van je ‘weggerend’, ondanks de sterke, onderlinge band. Hij of zij is dus al (geruime) tijd van het toneel verdwenen en/of heeft starre grenzen gezet, zoals bijvoorbeeld het (bekende) labelen: “We zijn slechts “goede vrienden”, “gewoon collega’s” of “gewoon een andere ziel- of zielcontractverbinding”. Je weet inmiddels dat, gehinderd door angst, er een overgeanalyseerde “logica” door je tweelingziel is losgelaten op jullie verbinding. Het is natuurlijk heel eng om op je hart te vertrouwen en dus makkelijker om op je analytische brein af te gaan (bovendien is het helaas iets wat we geleerd hebben om te doen). Je tweelingziel/zielsverwant was/is bang voor jouw kracht en de kracht van jullie liefde en is in een lagere frequentie verdwenen (is bijvoorbeeld een relatie met iemand anders aangaan etc, omdat dit eenvoudigweg vertrouwder en “veiliger” aanvoelt).
Ja, het is en blijft frustrerend om je werkelijke gevoelens en devotie niet te kunnen tonen en/of over te kunnen brengen wat je werkelijk voelt (maar je weet onderwijl dat het hem/haar nog angstiger maakt).
Hoe dan ook, je bent doorgegaan met je leven, hebt je open kunnen stellen voor andere hartcontacten en bent je levensdroom achterna gegaan.

img_8755

Naar alle waarschijnlijkheid is er (halverwege 2016) een ‘Nieuwe, Hoge, Diepe’ liefde op je pad gezet en dat kan intimiderend aanvoelen, niet alleen voor jou, ook zeker voor de ander. Je hebt je hierdoor waarschijnlijk nog meer vastgezet in je controle (en dat als die ‘hernieuwde’, sterke, vrije, onafhankelijke, flamboyante ‘(vrouwelijke) energie’!).
Maar…..je bent door deze ont-moeting wel in enorme verrukking gebracht, je bent simpelweg verblind. Want dit had je nooit voor mogelijk gehouden!
Echter ben je op weg naar het realiseren van je Goddelijke Vonk, je Ware Natuur – in je 3D leven en in je 5D persoonlijkheid.

Je hart-energie is gegroeid, je kunt volledig in liefde, vertrouwen, rust bij jezelf blijven waardoor je deze ‘nieuwe liefde’ hebt kunnen toelaten.
Jouw innerlijke wereld heeft een nieuw lid van je zielsfamilie aangeroepen.
Deze geliefde heeft (ook) veel overeenkomsten met jou en lijkt zelfs op je, wellicht nog wel meer dan je tweelingziel, wat op zich nogal verwarrend werkt. Je deelt met deze zielsverwant dezelfde levensthema’s, hetzelfde leidmotief, net zoals met je tweelingziel, maar stiekem toch weer net anders.
Het voelt aan alsof je dezelfde sensibiliteit met de ander ervaart, dezelfde dynamiek(en), dezelfde energie!

Er wordt – anders dan bij de tweelingziel – openlijk over de connectie gesproken (“I am looking for a second….” {vul de naam van je geliefde hier maar in}) – dit is duidelijk meegedeeld want niets blijft onuitgesproken tussen jullie.
Er is een diepe resonantie, een diepe herkenning en een diepe waardering voor elkaar.
Je betekent heel veel voor de ander en hij/zij ook voor jou. Het is een intense en diepe vriendschap, gemixt met een immense, overweldigende (seksuele) aantrekkingskracht. Vanuit bewustheid.

Echter brengt de chemie tussen jullie je beiden aan het wankelen, de seksuele aantrekkingskracht is (namelijk) gigantisch en bijna niet in “praktijk” te brengen.

Dit is een onstuimige zielsliefde en het lijkt op sommige momenten zelfs sterker dan de connectie met de tweelingziel. Maar dat komt omdat jullie (wel) zorgzaam en tactvol met elkaar (kunnen) omgaan.

Eigenlijk ondersteun je elkaar om nog dieper tot zelf-realisatie te komen, je helpt elkaar door jullie licht brandend te houden. Maar tot een 3D relatie zal het niet komen. Je hoeft niet bij elkaar te blijven en dat weet je. Je zult ook niet in staat zijn om er een relatie op na te houden. Echter gaat de liefde tussen jullie nooit voorbij, ook al besluiten jullie ieder je eigen weg te gaan, er zal altijd diep respect blijven en je zult elkaar het beste wensen op jullie nieuwe weg.

Het is vurig, hevig, intens, maar ook heel pijnlijk, schrijnend en uitputtend op zijn tijd. Want het diepste van je ziel wordt totaal blootgelegd, gespiegeld, je wordt diep gekwetst, hij/zij maakt je boos/woedend, omdat je (wederom) niet volledig ‘gekozen’ wordt door de ander.

img_8631Maar er is geen sprake van aantrekken en afstoten, wel heerst er veel onbegrip. Want je kwetst elkaar, maar je weet ook waarom je het doet. Je kent zijn/haar zwakke plekken en die van jezelf. Er is in deze zielsconnectie geen sprake van een gebrek aan zelfvertrouwen, eigenliefde of eigenwaarde. Je begrijpt elkaar zo goed – dat je er ook geïrriteerd door kunt raken. Je persoonlijke zelf doet ook lekker mee.

Er is sprake van een diepe, intensieve verbondenheid tussen jullie, want je voelt echt dat er diep van je gehouden wordt.

Feitelijk voelt het aan als thuiskomen, je kunt namelijk echt helemaal jezelf zijn! Er is geen schaamte, je versterkt elkaar juist, omdat hij/zij aanvoelt als je beste vriend(in). Hij/zij dringt werkelijk tot de kern van jezelf door. En ja, hij/zij ‘vult’ je aan.

Waarom je dit lid van je ziels-familie (hebt) ontmoet? Door jullie liefde, de confrontaties, de conflicten, de bewustzijnsgesprekken, de pure communicatie, het genetisch (familie) DNA, jullie karma, kan jouw ziel, zijn/haar ziel, je ziels-familie en de mensheid nog dieper zuiveren.
Je draagt in deze connectie namelijk bij aan het opschonen van het wereldkarma en alle zielsgroepen.

Dit maakt dat deze (ziels)connectie (ook) zo intens en allesoverheersend kan aanvoelen.

Namaste, Caroline
my website

“Ook inzicht in jouw ziels-connectie(s)?
Voel je welkom voor een Blauwdruk reading!”

Inner (sexual) balance male & female energy

Dit wordt een uitdagend artikel wat ik ga schrijven, veel zal namelijk gebaseerd zijn op & vanuit een enorme (lading) seksuele liefdes-energie. De balans tussen heelheid (vrouwelijke energie) en het aanvoelen, de zachtheid (mannelijke energie) brengt je zowel in je vrouwelijke als mannelijke kracht. Het is samengekomen!

De vrouwelijke initiatie is in alle hevigheid gaande en inmiddels ben je al (bijna) in balans met de mannelijke kant van jou (of vice versa), waardoor je 1 brok Passie bent en/of mag worden.

CC5Jouw mannelijke energie ondersteunt je om jezelf te kunnen laten zien, om je grenzen neer te zetten, je te manifesteren in de nieuwe wereld. Je voelt je daadkrachtig, ondernemend en….. ‘alsof je als vrouw weet! (en aanvoelt) wat het is om een mannelijk geslachtsdeel te hebben’ (je voelt je verwant met de fallus).
Ik ervaar het ‘fenomeen van het aanvoelen (in het lijf) van de opperwachtmeester’ al een tijdje en durfde er in eerste instantie met niemand over te praten. Maar na enige research onder soul-sisters blijk ik niet de enige te zijn die de twee geslachtsdriften ervaart.

Ik noem mijzelf nu Caroline en Carel 😉 en ga de komende tijd nog dieper onderzoek verrichten naar de vrouwelijke initiatie, die (ook) in directe lijn staat met het Portugese inwijdingsdorpje Sintra, waar een schat aan familiegeschiedenis ligt. Zonder bewust te zijn van deze indirecte ziels-en bloedlijnen ben ik door mijn ouders uitgenodigd om in september af te reizen naar deze bijzondere (inwijdings)plek.
Om te voelen, ervaren en in diepe verbinding & ‘rouw’ te gaan, zoals ik heb begrepen van een wijze soul-sister.

Quinta da Regaleira te Sintra is een kasteel die de naam Heilige Graal draagt, en heeft twee initiatieputten. Op elke niveau, dat zijn er 9, zijn onderaardse gangen aangesloten die via een labyrint van gangen lopen naar andere verborgen plaatsen en ingangen. De vrouwelijke initiatie bestaat sowieso uit 9 (energetische) zaadjes (van vuur dus passie) die (nu ook) in jouw energetische lichaam wordt gebracht. Het proces gaat dus in negen stappen en na iedere (kosmische) initiatie wordt je opnieuw verbonden met een diep weten – wie jij in wezen bent, waarvoor je hier bent.

De initiatieput van Quinta da Regaleira wordt op een heel bijzonder manier in het volgende artikel beschreven; “THE INITIATORY WELL AND THE SACRED UNION”, je kunt het eventueel allemaal lezen via de volgende link: http://www.akicederberg.com/new-page-1/
Ik ga in september dus gewaarworden van een diepere bewustwording van mijn (en jouw) verbinding met de Aarde en mijn/onze eenheid in al mijn/onze verbindingen. Bij elke initiatie zal ik op fysiek, mentaal en spiritueel niveau heelwording ontvangen, wat zich na verloop van tijd zal ontwikkelen in 5D waarnemen, bescherming, balans en genezing. En dat mag ik aan jou overbrengen.
IMG_8068

Uiteraard kom ik dus (nog) met een uitgebreid verslag over deze alchemistische reis, want ik ga (ook) Mythe en Magie ontdekken, als Godin van de maan (Sintra stamt af van Cynthia en dat betekent Maan). 

Goed, even terug naar ‘whats going on’ right now. We gaan – in balans tussen het mannelijke en vrouwelijke – allen richting Wijsheid, het verzachten van het Ego, Liefhebben, Thuiskomen, Harmonie, Zachtheid, Liefde, Zuivering, Zien en Visie, Vrijheid en Bevrijding. Ook zullen we inwijdingen ervaren in het (nog meer kunnen) openen van ons hart en meer dan ooit in verbinding komen met de ziel.

Ik zelf had duidelijk een overschot aan mannelijke energie, waardoor ik voor de ontmoeting met mijn geliefde(s) te veel nadruk heb gelegd op hoe ik gezien wilde worden – in de buitenwereld.
Tijdens mijn jaren werkzaam zijnde in televisieland was ik eigenlijk enkel uit op succes en erkenning (door anderen), wat me geen leuker mens maakte. Hierdoor werd mijn vrouwelijke energie volledig onderdrukt, waardoor ik mij afgesneden voelde van mijzelf. Ik richtte mijn energie meer op wat anderen van mij vonden dan op wat mijn eigen gevoel me ingaf.
Ik voelde mij simpelweg niet geborgen in mijzelf en zocht (tevergeefs) de geborgenheid – en vooral de bevestiging  – in de buitenwereld, en later dus voornamelijk bij mijn ultieme geliefde.
Ik probeerde steeds te presteren en succesvol te zijn, wilde de beste zijn in alles. Op die manier ontstond er natuurlijk gespannenheid en angst, ik wilde ook continu alles onder controle houden. Dit laatste is vaak door mijn tweelingziel hardop naar mij uitgesproken.
Naar buiten toe heb ik dus eigenlijk altijd gedaan alsof ik heel sterk en krachtig ben, maar…. eigenlijk voel(de) ik mij van binnen onzeker.

Herken jij dit? Heb je moeite om te voelen, ben je geneigd om te veel te denken/te piekeren en je zorgen te maken? Je hart te openen, je op emotioneel niveau te verbinden? Heb je moeite met het loslaten van controle? Dan heb je een overschot (gehad) aan mannelijke energie.
Dit heeft allemaal kunnen leiden tot rusteloosheid, een gevoel van leegte en het ontbreken van bezieling (en plezier in dat wat je doet).

IMG_6833

It’s time to heal and get out of this place.
Hoe begin je dan? Vervang Geduld (in de liefde) maar voor Passie!
Passie bied je authenticiteit & gives the gift of self-love, confidence and knowing oneself.

Ook je ego wordt nu – meer dan ooit – eraan herinnert dat het doel van jouw reis ‘op aarde’ enkel liefde is. En dat de prachtige maar beschadigde zielen om je heen jouw liefde erg hard nodig hebben, net zoals jij zelf eigen-liefde nodig hebt.

True love works its magic on your stance.
It softens you allowing the flow of those feelings.

“Don’t run, give in, it’s easier.
Lessons in life come from our own evolution.
You want to evolve?
Relationships are the perfect place for spiritual growth.

And when you try to bypass or cut short the lesson, surprise! You get to repeat it!

Who doesn’t love the torture of repeating patterns, trying to make sense of our choices, feelings about ourselves and what attracts us to these challenges?

True love is the glue to your heart binding you to your own potential soul growth. Awareness is the illuminator.

Whether you marry, live together or run off and join the circus, true love stays with you, because it just “IS.”

Did you met your TwinFlame? Than you have been fortunate enough to meet someone to experience true love and deep connection. Whether it was for a day, year or will be for the rest of your life. You’ve felt as though this is what real love stories should really be written about and that who you open and become through true love is the most authentic version of yourself.”

What’s not to love?

Namaste, Caroline
http://www.carmacoaching.nl

 

Wil je meer inzicht in jouw (ziels)pad/verwantschap?
Voel je meer dan welkom voor een soul/blauwdruk reading!

Queen of Love: bloei op, but don’t settle down!

Er gebeurt zoveel (hedendaags) m.b.t de vrouwelijke initiatie; er waait een enorme vrouwelijke VRIJE-SEKSUELE energie! De huidige dynamiek is passioneel, intens, (Universele) hormonen gieren door je lijf.
Daarnaast ervaar je ook extreme moeheid, vage/sluimerende hoofdpijn en zijn je darmen (en organen) ietwat van slag.
Je hormonen gooien alles omver, bovenstaande klachten ervaar je dan ook vlak voor je menstruatie, of je denkt misschien zelfs zwanger te zijn…..

Het is een wirwar aan mega transformatieve vrouwelijke energie – je wordt er door meegesleurd, veelal bewerkstelligd door een ‘nieuwe’ (Aquarius)-geliefde (in je leven). Ook hier gaat het om een ziele-connectie (je bent nu eenmaal een hoge spirit die het 5D partnerschap vorm mag geven).
Er is sprake van passie, seksuele passie, een diep verlangen. Ontzeg je deze ‘liefde’ niet; het is geen karma, of een karmisch wiel. Het is een Universeel cadeau: jij mag ontvangen, maar…… enkel in vrijheid, zonder verwachtingen (een relatie etc zul je achter je mogen laten, want dat is niet vrij, dat is het Vissentijdperk)…..
1176198_228692757286348_100332198_n
Je diepste angsten worden overigens enorm gespiegeld door deze nieuwe geliefde; een DIVINE COUNTERPART, hij verspert je weg, hij is je leraar, en jij bent nu even de leerling.
Je krijgt (nog) niet wat je verlangt, maar onthoud dat je enkel hoeft te baden in liefde, in overgave. Gooi je (verlating)angst en controle dus maar overboord en waan je in vrijheid; het oerverlangen om je gezien, gewaardeerd, geliefd te voelen is (even) kort beantwoord, en plots weer van je weggenomen. Zo lijkt het. Maar niets is minder waar. Het zijn kleine Universele testjes; kun je de vrouwelijke energie uitdragen? Ben je de QUEEN OF LOVE? Kun je inmiddels los van al je eeuwenoude zielspijnen functioneren; de illusionaire onderdrukking? Durf je te (gaan) staan voor jouw Godinnen-kracht, voor wie je werkelijk bent?

Je hoeft (de(ze) liefde, man) niet te HEBBEN, je bent vrij en vrijheid is de essentie van liefde. Precies zoals het Aquariustijdperk (de Nieuwe Tijd) van je verlangt, zeg maar, (op)eist.
Durf je overeenstemming te vinden met het beloofde land der eenheid, broederschap en vrijheid, in (al je) romantische partnerschappen?
Don’t settle down – Queen of Love…..
…..Settle up.

Say YES – hell YES & laat jouw (wils)kracht aan de wereld zien. Laat ook maar meteen zien hoe prachtig je bent. Vertel de wereld openlijk dat je passie bent, sta op de toppen van de berg en schreeuw je levensdroom van de daken. Zeg niet langer; ‘Het gaat goed’ maar laat het zout van je tranen zien of je rauwe, kwetsbare kant, je grootste glimlach.

Laat je (vrijheid) door de mannelijke energie claimen, laat hem voor je zorgen, laat je door hem lieflijk en tegelijkertijd wild beminnen, laat hem jou koesteren!
De mannelijke energie staat werkelijk waar te springen om je dicht naar hem toe te trekken, zijn liefde voor jou te verklaren, hij wacht erop om jouw hand te pakken en zijn vingers door jouw vingers heen te laten glijden.
Want hij is helemaal zichzelf, en jij kunt helemaal jezelf zijn bij hem. 

Trek samen de wereld in, adem in en uit, en zorg er dan voor dat de lucht tussen jullie (op)vlamt. Bloei op, floreer, grom en hij zal hetzelfde doen.

De nieuwe mannelijke energie is echt klaar voor de QUEEN OF LOVE; de prachtige, onweerstaanbare, authentieke, aardse Godin.
Laat je door hem kussen, beminnen, totdat jij je (weer) herinnert wie je bent.
BUT: Don’t settle down with him!
Settle up.!
Laat het tussen jullie betoverend en magisch zijn, laat je leven zo mooi worden dat het pijn doet, een leven zo vol van passie, dat je niet langer dorst naar het verleden.
Een leven zo vrij dat je ziel spint en duizelig raakt.

Voor minder doe je het niet meer. Je wilt je hart voelen, totaal aanwezig zijn in het NU, de pure schoonheid in jezelf en hem zien.
Durf je het aan?;-)

Tragedies tussen de man en de vrouw behoren (namelijk) echt tot het verleden. Het vrouwelijke werd steeds slachtoffer gemaakt en raakte verloren in zelfontkenning. De mannelijke energie verloor zichzelf in meedogenloos geweld en agressie. Maar wij hoeven elkaar niet langer te bestrijden, enkel te beminnen.
004 (11)

De vrouwelijke energie pakt de overhand
We zien al een behoorlijke verschuiving plaatsvinden in de wereld; Theresa May is inmiddels de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Hillary Clinton maakt grote kans om de eerste vrouwelijke president van de United States te worden.

De dagen van onderdrukking zijn bijna voorbij, we zien de Godin langzaam opstaan.

Voel je ook een lichte ongerustheid, een verlangen naar? … de vrouwelijke energie is een naar buiten reikende energie, daar is het verlangen, naar iets nieuws, naar avontuur!
En eenmaal in haar kracht komt er een energie naar haar toe die aan dat verlangen beantwoord.

Durf je uit het as te herrijzen? Zoals de feniks? Laat je de mannelijke energie naar jou glimlachen en geef je hem eerlijk antwoord wanneer hij aan je vraagt: “Ik kan dit voor jou bouwen. Hoe groot moet het zijn en welke kleur?”
Kun je hem toestaan dat hij waardering in jouw (innerlijke) ruimte laat stromen? Durf je hiervoor toestemming te geven? Durf je zijn mannelijkheid te omarmen? De mannelijke energie wil (jou) van dienst zijn, wil jou helpen, in de materie, in de vorm van manifestatie.

Lieve Queen of Love, wanneer jij de vrouwelijke energie binnen in jezelf manifesteert; je innerlijke vrouwelijke wezen – aldus de energie van thuis, de oerbron, het stromende licht, het zuivere wezen – dan zul je ontdekken dat het licht dat jij draagt zo onweerstaanbaar wordt, dat de liefde naar je (terug) zal stromen.

Namaste, Caroline
http://www.carmacoaching.nl

Wil jij meer inzicht in jouw (ziels)connectie(s)?
Voel je welkom voor een Blauwdruk-reading!