Dankzij je zielsliefde ga je een geweldige relatie aan met jezelf!

Er is zoveel informatie te vinden op het internet hedendaags over zielsliefde en het daaraan gerelateerde transformatieproces; een immens proces van innerlijke groei!

IMG_7173Zoals op mijn website staat beschreven: “Transformeren is een lang en traag proces. Wachten tot de transformatie volbracht is, is geen slimme zet. Wachten is eigenlijk beïnvloeding en heeft over het algemeen een zwaar vertragend effect (op jouw innerlijke groei). Wie wacht zit namelijk niet in het moment, maar wil iets van het moment.
En vooral ‘wil iets’ wat het moment niet biedt.
Je zegt eigenlijk tegen het moment: “Als je maar opschiet en zo snel mogelijk bent waar ik wil dat het moment is
Geloof mij, je gooit hiermee zand in je eigen innerlijke motor.”

Pas wanneer oneindige liefde verbonden is met het hart en de lagere instincten zijn overwonnen, vindt er een transformatie in jouw bewustzijn plaats.
Als je zou ‘weten’ wanneer je met je andere helft/soulmate zou samenvallen, dan zou je achterover leunen en gaan zitten wachten tot hét moment daar is. Maar dan groei je simpelweg niet en vertraag je alleen maar alles.

Het is dus van groot belang om je zo vrij als een vlinder te voelen, je bent niet van elkaar maar komt via de liefde bij elkaar!

What to do? Je mag al jouw condities, verwachtingen en de drang te willen weten hoe het zal ‘eindigen’ opgeven, omdat je anders jezelf in de weg staat van wat er nog open moet door jouw ziel heen.
Zielsliefde is geen VV-tje (VerstandsVerhouding). Keer daarom altijd terug naar de connectie op zielsniveau. Als je dat doet en doorziet kom je in je hogere vibratie; de voorbereiding op je eigen groei en het ervaren van eenheid met je andere helft en je zielsfamilie.

Tweelingzielen zullen volledig herenigen wanneer pure liefde gereflecteerd wordt.
Pas dan komen ze bij elkaar, door wederzijdse liefde.
Zij moeten vanuit het hart open zijn om lief te kunnen hebben, dus niet blokken of ontkennen.

Focus jij je allereerst dus maar op jezelf, gun jezelf rust, ga maar stap voor stap door je eigen (groei)pijnen heen opdat jij je op vele lagen kunt ontwikkelen.
Natuurlijk bepaal jij zelf het ritme maar ook hoe jij door jouw (transformatie)proces heen gaat; dat kan via de makkelijke weg of via de moeilijke weg (de wil, het wachten). Aan jou de keuze!
Durf jij jezelf op te tillen en alle barricades te overwinnen?
Zo ja, dan zul je (kosmisch) ondersteund worden in alles wat zich hernieuwt, in alles wat je kiest, voor jezelf.

Wanneer wij (zielen) kiezen voor de WARE LIEFDE, de echte ware liefde, dan is dit een heel ‘moeilijke’ les, want Ware Liefde is niet wat men op aarde ‘liefde’ noemt. Het ‘normale’ liefhebben zoals je dit elke dag kunt zien (in films, boeken, internet, in je omgeving: relaties, huwelijken etc) heeft hier niets mee te maken.
De weg naar de absolute Goddelijke Liefde is namelijk echt niet eenvoudig! Men kan een vorm van liefde of vriendschap voor elkaar voelen maar Werkelijke Liefde kan alleen bij de zielsverwant gevoeld en ervaren worden. Echte liefde, ware liefde, betekent ook dat je nummer 1 bent, zonder eisen, zonder manipulatie……en zolang dat niet het geval is zijn er nog zaken uit te werken.

Zielsverwanten zijn elkaars ultieme spiegel en hen wordt heel diep gevraagd van binnen een diepe innerlijke transformatie aan te gaan die dan, als dat lukt of deels lukt, enorm ten goede komt aan de verbinding. Dankzij je zielsgeliefde ga je dus een geweldige relatie aan met jezelf!
Ik zelf weet uiteraard (ook) heel goed dat er altijd een sterke natuurlijke drang is om samen te willen zijn (met de grote liefde), om je te verbinden. Maar de persoonlijkheid heeft zo ook haar eigen behoeftes en daarin mag je (net als ik) dus steeds heel (sterk) bewust zijn wanneer je ‘deze liefde wilt gebruiken voor het kleine zelfcomfort’.
Je mind (ego) kan dus (heel goed) roet in het eten gooien:
1. Ik wil je dus je laat me (de wil)
2. Je laat me (de wens: eindelijk geef je je over)
3. Laat me! (maar mijn wil gebeurt niet en mijn wens gebeurt niet, de realiteit is weer zo anders dan wat ik voel dus weer teleurgesteld)

Ik begrijp al dit soort emoties overigens wel; de uitersten tussen wat je voelt, wat je waarneemt en wat je gedachten met die verschillen doen.

Het enige wat je eigenlijk enkel kunt doen is je verzet staken tegen de huidige realiteit. Ga maar uit je hoofd met jullie verhaal, het Universum vraagt echt om Overgave. Anders gezegd, laat je onderdrukte boosheid (= verdriet) maar uit de kooi vliegen en haal je wil eraf (willen is eigenlijk zeggen: ik heb het niet).
Als je vertrouwt dat het Universum geen fouten maakt is er geen verschil tussen wat is en wat je wilt dat is.
Ik ben net als jij lichtwerker. Jij en ik worden dus beiden verondersteld de wetten van het Universum te kennen. Wij worden niet geacht het Universum op de proef te stellen door steeds op zoek te zijn naar zwakheden in het Kosmische systeem en via die weg een beetje meer te krijgen van wat we willen. Hoe wat we willen (dan) ook echt verdiend zou zijn, in onze ogen, maar that aint the point;-).

Werkelijke zielsliefde is onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde is onzelfzuchtig en dus vrij van persoonlijk gewin en eigenbelang.

Het ‘concept’ ZIELSLIEFDE blijft overigens voor velen lastig te definiëren; we zien te vaak mensen opduiken (op het internet) die (hele nare) relatievormen in stand proberen te houden vanuit de overtuiging dat zij hun ‘werkelijke Yin of Yang’ hebben ontmoet.
Dit zijn meestal (gekwetste) zielen die geen enkele notie hebben van werkelijke Tweelingziel-connecties en/of weinig -tot geen- Spirituele, Kosmische, Universele kennis hebben. Hierdoor bijten zij zich vast in het Tweelingziel-Romantische circus.
Daarom is het hedendaags mijn missie en roeping (en noodzaak geworden) om helderheid te brengen in de wirwar van (on)waarheden rondom zielsverwantschap. Hiermee maak ik mij niet altijd even populair, want de waarheid is soms ‘hard’. Het is dus soms zwaar en moeilijk om zielsliefde/transformatie-coach te zijn, but ‘Thats what I do’ & ‘why I’m here for’. Aan de andere kant; hoe meer er van me gevraagd wordt, hoe uitdagender het uiteindelijk is.

Het enige wat ik je nog kan meegeven; vertrouw op de onvoorwaardelijke liefde van de bron (jezelf), op het leven (als bron van vreugde), op je eigen kracht, op je (creatieve) wijsheid, je inzichten, je Hogere weten/hart, je gevoel, je intuïtie.

IMG_7194Ware liefde kun je echt alleen voelen als je vrij bent en dus op momenten van vrijheid.
Probeer de liefde dus nooit te pakken want dan ervaar je het niet, maar completeer je erover, wens of fantaseer je, en dat is wezenlijk iets anders.
Waar werkelijke liefde is, is geen ruimte voor behoefte, willen of iemand ‘missen’.

Zeg maar dagelijks tegen jezelf; “Vanaf nu komt alleen nog maar het goede op mijn pad”.
En probeer in moeilijke tijden te gronden, verbinding te maken met de aarde, de bron.
Dat zal je energieveld versterken!
Je bent in liefde geboren, je verdient liefde, je bent perfect zoals je bent.

Zielsconnecties gaan altijd over innerlijke groei, waardoor we weer met onszelf in contact komen en dat vergroot dan weer de connectie tot elkaar.

Ik zie en weet hoe de Tweelingziel/Zielsliefde dynamiek werkt, het is een oer dynamiek, zo sterk, zo’n verlangen, word je gek van, maar dit is de oplossing.

Namaste, Caroline
http://www.tweelingzielen.cc

Inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een Blauwdruk-Reading

 

Advertenties

Twin Flame Love, what´s that exactly?

In your life you may have experienced many different, intense relationships with soulmates, but when you meet the other half of your soul, we then talk about a predestined meeting since this has been previously cosmically arranged. Although you might wish too at times, you can´t let go, avoid or run from this connection. This process is a gigantic profound process of detachment, growth and healing and by its nature stands far away from any defined and known connections of any regular man made relationship!
007 (5)
In order to go through a transformation process, true Twins however are all allotted with the correct Cosmic make up and possess all tools to fulfill their mission which is to travel along the path of spiritual awakening, transformation and ascension.

Twin flame love is a deep inner knowing but you won´t know what this connection exactly entails before you (re)connect/ physically on 3D level, when you have actually looked each other in the eyes and experienced physical love making. In this occurrence you will experience the Divine power, a pure love which has never been experienced before.

The higher knowing actually, already seethed in the depths of your soul as well as the affirmation in the 3D world are the truths which by this experience are being offered to you.

This Divine, magical, sublime and ultimate connection works like a magnetic cord. You are being glued together and 3D concepts as distance and time can´t break this.
The true Twin Flame connection is and will be rare.

There is no such thing as having multiple Twin Flames as is sometimes suggested.
Twin Flames, Twin Rays, Twin Souls, it’s all the same. The soul initially splits in two, identical, unique halves. Just as everything else in this 3D world is built. High and low tide, Male and Female, Yin Yang (Yong simply doesn´t exist).

It is of great importance to realize that this connection should no be beholden as a romantic one. Your higher self/soul is pure energy, frequency. The soul is eternal and is not aware of a clock, marriage, (romantic) relationship, it doesn´t even know whom you have your daily coffee with.

As humans we are always seeking love, some amongst us even desperately so, so we tend to recognize our Twin Flame in every romantic partner we meet. And since in every kind of connection there is some aspect of repelling and attraction the confusion only grows.

Whenever you are on your lowest with someone else, you are weakened, tired or have the feeling something is fundamentally amiss, you are not in a soul connection. A soul connection always feels right, the love and the feelings are always mutual.

Note that when you are having issues accepting and loving yourself on many levels and keep seeking love outside yourself, you will automatically be seeking for someone to fill up the voids within you for you, who complements you or who boosts your self- esteem, this is not soul love either.

Soul lovers/ Twin flames will only be attracted to each other by a positively vibrating love energy which far exceeds the conscious mind or free will.
Twin Flame love is about spiritual awakening on a very high level. In order to grow into this new being the changes and experiences could be excruciatingly painful. The ultimate answer to this is surrender.

To bombard someone to be one´s Twin Flame or Soulmate in order to deliberately stay in non-soul love relationships is a recipe for personal drama.

What does a Twin flame connection requires from you:

 • Endurance
 • Ultimate trust in your heart, your intuition, your soul
 • Knowledge of basic cosmic and universal principles. Otherwise expect a crash course in these matters.
 • Emotional intelligence (being able to observe, analyze and connect on higher levels).
 • The ability to study and observe oneself clinically and lovingly
 • To be able to recognize true signs and symbols instead of seeing them in every little thing
 • An ability to give and receive Unconditional Love without any conditioning or expectation
 • Being an empath
 • Inner strength
 • To have a healthy balance between common sense and spiritual knowledge/ talents, otherwise you will not be able to carry through the process
 • To have an independent nature
 • To have or create your own passions, friends, jobs etc. Your own live. This can also be developed and is much needed in the separation phase
 • To be able to take risks
 • To be of courageous disposition and not afraid to experiment
 • To have the ability to go through deep and intense pain and grief and the willingness to heal your broken heart
 • To be willing and able to accept a complete New You
 • To have no fear towards the knowledge of going through extensive and intense periods of grief and detachment
 • To have no fear of experiencing and going through loss on all levels
 • Not to be a hypochondriac, since you will experience extreme physical transformations and discomfort

This connection requires a strong and stable mind, open heart, trust, endurance, and spiritual maturity.

Twin flames are called upon on earth to establish and redefine the truth on love and to incarnate and is not meant to continuously attract and repel each other, to live in a perpetual strife with each other or to continue into the lower 3D relationships.
Twin flame love is the highest most passionate, truthful, sublime, intimate sexual experience of real, true and mutual love.

“As one soul Twin Flames have no issues. These were collected by the ego through living on the Earth as a human.”

Namaste, Caroline
http://www.twinflames.eu

Would you like more insight on your divine connection?
Please, feel free to reach out for a Blueprint reading/Twin Flame session

Totale opschoning (genetisch) DNA

Ik wilde het al eerder met jullie delen, maar er is zo’n enorme flow gaande van innerlijke en uiterlijke opschoning, dat ik eerst even tijd en ruimte nodig had om te ervaren wat er nu eigenlijk allemaal precies gebeurt.
Het is niet makkelijk om er woorden aan te geven maar ik word kosmisch gepusht het een en ander met jullie te delen.
IMG_6955Sinds een aantal weken wordt het (genetische) DNA van jouw zielsfamilie (en daarmee dus ook de familie van je geliefde) volledig getransfigureerd.
In ‘ons’ geval komt dit duidelijk aan het licht – temeer ik fysieke afstand heb ‘moeten’ nemen van het gezin waarin mijn geliefde is opgegroeid. Toen ik hier eenmaal berusting in vond zag ik wat er werkelijk in gang werd gezet; een bijna melodramatische, fysieke transformatie in ‘zijn’ gezin. Ik kan er eigenlijk niet dieper op ingaan omdat ik ‘onze’ zielsfamilie ergens ook wil beschermen, temeer zij er niet voor hebben gekozen ermee naar buiten te treden. Het enige wat ik kwijt wil en kan is dat de moeder van mijn geliefde helse pijnen ervaart in de baarmoeder. Ze is er een paar keer mee naar specialisten geweest, vele onderzoeken gehad maar er komt (vooralsnog) niets verontrustends uit de test(en). Ik voel en weet dat zij opnieuw aan het ‘bevallen’ is, dat het familie DNA een wedergeboorte ervaart en dit zal effect hebben op ieder gezinslid. Er wordt liefde gebaard, er komt nieuw ‘leven’, dit is het startpunt van een nieuwe familiaire samenstelling, vanuit louter liefde.
Deze hele transformatie wordt ondersteund door talloze symbolieken die naar mij worden uitgestuurd, ik zie deze signalen als ‘love messages’ die worden aangereikt door mijn andere helft. Het is eigenlijk zo’n intens mooie ‘shift’.

In oktober schreef ik over de stilte, het was wind stil, geen symbolieken/synchroniciteiten meer; een duidelijk geval van stilte voor de storm.
Want sinds enkele weken is er een deken van berusting en liefde gevallen over diegenen die dit proces al jaren (door)lopen. Mocht jij je zielsverwant na 21 december 2012 in de ogen hebben gekeken, dan zit je nu temidden van een proces van onthechting, op ieder niveau.
Ik schakel nu weer over op de Twins die hun andere helft voor 21 december 2012 hebben ‘ontmoet’ in 3D.

Je voelt je lichter, liefdevoller, vrijer en sprankelender dan ooit!
En ook al slaat de vermoeidheid je soms neer (van het eindeloze en steeds maar weer ‘moeten’ transmuteren) je zit in volledige overgave en berusting, wat de ‘uitkomst’ ook moge zijn.
Je hebt de andere helft van je ziel niet meer ‘nodig’ in je dagelijkse (3d) leven/realiteit, je ervaart werkelijke, Goddelijke, onvoorwaardelijke liefde.
De lach wint het intussen van de traan.
Zelf-medelijden heeft plaatsgemaakt voor meesterschap, een diep weten!
Je bent krachtig en hoeft je niet langer sterk te houden.
Je ziet niet alleen het licht aan het einde van de tunnel, je staat er werkelijk middenin.
IMG_7057

Ook ervaar je dat je leven, je ontwikkeling tot dusver enkel draait/heeft gedraaid om harmonie, liefde, eenheid, broederschap;  dynamieken van de Universele waarheid. Net zoals humor, vrijheid, passie en licht.

Ik kom binnenkort terug met een artikel voor diegenen die de transitie van onthechting nu doorlopen, teneinde verlost te raken van oude zielenwonden, vanuit zowel vorige levens als in ‘wat er allemaal is gebeurt’ in het huidige leven.
Ja, ook jij komt in dat oneindige, volle, liefdevolle licht te staan.

Ik omhels je met duizend liefdes-lichtjes & be prepared for what is coming, you don’t see it yet, but you are able to feel it.

Namaste, Caroline
http://www.tweelingzielen.cc

Ook inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een blauwdruk-reading!