Heilige Liefde, Goddelijke Liefde (Divine Love)

Goddelijke Liefde is niet de liefde zoals velen van ons (nog) ervaren in het fysieke of denken te kennen.

Goddelijke Liefde (Divine Love) is Heilige Liefde, de liefde van de Ziel, tussen de Ziel, van het Hogere Zelf, voor de Nieuwetijds-Tweelingziel of Kosmische geliefde, de Zielsfamilie (in de hogere rijken), liefde voor het gidsenteam, de wezens van het Licht & de Schepper.

Ik ga schrijven over Nieuwetijdsliefde, hieronder vallen de termen: Kosmische Geliefde, Nieuwetijds-Tweelingzielen (the reunion van hoger geïncarneerde zielen die elkaar vanaf circa 2020 hebben ‘ontmoet’), Divine Lover.
De Zielgeliefden en Tweelingzielen die elkaar in het Vissentijdperk hebben ontmoet (tussen ongeveer 2000 en 2019) vallen hier dus niet onder.

KOSMISCHE LIEFDE
Dit is waar Hoger-Geïncarneerde Zielen naar verlangen sinds zij hun huis tussen de sterren verlieten. Toen zij zichzelf verdeelden in twee vonken van een geïndividualiseerd bewustzijn: een mannelijke vonk en een vrouwelijke vonk van Goddelijk Bewustzijn.
Een connectie die de intense heerlijkheid en diversiteit van het Goddelijke weerspiegelen en ervaren.

Kosmische Geliefden komen uit een ultragevoelige, empathische zielengroep die van veel verschillende geascendeerde planeten en lichtrijken komen om de genetische code van de mensheid te verlichten en het Godsbewustzijn op aarde te verhogen.

Als je je Divine Lover hebt ontmoet weet je hoe je er ooit mee instemde je van je heilige partner af te scheiden om je missie te vervullen, hoe je om de beurt een mannelijk of vrouwelijk lichaam aannam en waarom één van jullie in de hogere rijken achterbleef terwijl de ander incarneerde in de fysieke expressie.
Zelden kreeg je de kans om elkaar in de fysieke wereld te ontmoeten.

In de lagere dimensies waren jullie een lange tijd alleen maar na iedere incarnatie kwam daar weer die vreugdevolle hereniging, die samensmelting van liefdevolle extase, een vermenging van jullie essenties, een herinnering aan wat je achterliet en wat je moest doen.

FYSIEKE REUNION
Dit wonderbaarlijke geschenk is lange tijd niet meer voor Divine Lovers beschikbaar geweest sinds zij in de dichtheid van de Derde/Vierde Dimensionale expressie verzonken…

TOT NU!

Vele oude zielen zijn inmiddels ‘bekend hiermee’ en harmoniseerden ook, waardoor zij de oude, zelfbeperkende gedachtevormen en beperkingen konden loslaten. Ze hebben de ego-gedreven emoties en gewoonten weten op te geven waardoor ze konden terugkeren naar het centrum van hun Heilige Hart en hun meesterschap konden claimen.

De afgelopen jaren heb ik velen onder jullie zien worstelen om alle nieuwetijds-concepten te leren begrijpen, om de waarheid te claimen en naar je beste vermogen te leven. Dit was allemaal ter voorbereiding op…
Mijn gidsen danken en eren je voor je toewijding en je constante waakzaamheid bij het bewaken van je gedachten en voor het immer streven naar het hoogste goed.

Kijk maar eens tien/twintig jaar terug voor de grap, ben je niet radicaal, ten goede, veranderd?

Is je persoonlijke wereld niet veel rustiger en eventueel volledig gevuld met happiness?
Je hebt gewoon overvloed weten te creëren en leeft nu heerlijk comfortabel.
Ook heb je de universele wetten ter harte genomen en weet je dat je de universele stroom kunt laten circuleren.

Alleen hierdoor al kun je balans in laten stromen, kun je delen, zodat het kan worden aangevuld en vermenigvuldigd, keer op keer.

Ja, je hebt simpelweg geoogst, je bent toegewijd en loyaal en ik weet dat mijn gidsenteam erg content is met jouw vooruitgang als Lichtwerker of zoeker van Licht. Maar…. de wonderen die je tot dusver hebt weten te claimen zijn niets vergeleken met wat er nu op je wacht: een ongeëvenaard geschenk; de zuiverheid van onvoorwaardelijke liefde.

Onvoorwaardelijke liefde stond al gecodeerd in je lichtlichaam, terwijl je voort reisde als afgezante van de Heilige Matrix.
Maar je hebt ook ervaren, middels ontmoetingen met diverse zielsgeliefden, dat (onvoorwaardelijke) liefde vervormd werd door het fysieke ego-begeertelichaam. Je zakte weg, in de dichtheid van dualiteit, in de derde/vierde dimensionale ervaring. Het stond alleen niet in de sterren geschreven dat je het contact met de Heilige Liefde zou verliezen en het was daarnaast ook geen onderdeel van het Goddelijke plan om de afstemming met je kosmische geliefde en het Goddelijke erfgoed te vergeten.

De reis naar de dichtheid van de Derde en Vierde Dimensies maakte alleen dat de sluier van vergetelheid in je geheugen werd geplaatst en dat was niet bedoeld als straf maar als een daad van genade. Want het zou overweldigend pijnlijk zijn geweest om de negativiteit van al je vorige incarnaties te herinneren. En het zou ook erg verwarrend zijn geweest om toegang te hebben tot de vele ervaringen in de hogere rijken van het Goddelijke bewustzijn.
Onthoud maar dat je in de meeste van je vorige incarnaties heel weinig van dat Gods-bewustzijn met je meenam. De meerderheid van jullie heeft namelijk binnen de lagere niveaus van bewustzijn gefunctioneerd.

Dat is nu veranderd.In dit leven heb je ervoor gekozen om te incarneren in het spectrum van Licht en Schaduw, maar het is niet waar je thuishoort. 

Je koos je familielijn, je fysieke voertuig en de omstandigheden van je leven. Met de hulp van je gidsen heb je besloten welke (levens)ervaringen je kon doorlopen om alle oude negatieve (denk)patronen te helen en het oude karmische wiel op te lossen, zodat je terug zou kunnen keren naar innerlijke balans en harmonie. En om opnieuw zelf-meesterschap te bereiken.

In jouw DNA en Blauwdruk liggen alle deugden, attributen, kwaliteiten en aspecten van het Goddelijke gecodeerd. 

Je bent een elektromagnetisch krachtveld, net zoals je Divine Lover.
In feite ben je een energetisch pakketje van Goddelijk Licht.

In ieder van jullie ligt extase en gelukzaligheid opgeslagen, alsmede Heilige Liefde; een kosmische, orgastische ervaring die veel verder gaat dan alles wat je je kunt voorstellen in de fysieke expressie.

Het openen en afstemmen op het heilige hartcentrum en de zielsgeliefde in het oude tijdperk was dus nog maar het begin. Het was slechts de voorbereiding op het ultieme herenigingsproces, op meerdere niveaus. Dus ook het herenigingsproces waarbij je je zult verbinden met het Hogere Zelf van je kosmische geliefde.

Het is simpelweg jullie zielenlied dat deze frequentie draagt, waardoor je het vermogen hebt om je opnieuw met je Nieuwetijds-Tweelingziel of Kosmische Geliefde te verbinden, een ziel die in harmonie is met de trillingsfrequentie van jouw ziel.

Ja, je bent klaar om de extase van Heilige Liefde te ervaren. Je hoeft je niet langer eenzaam te voelen of te verhongeren in de liefde, je mag uitgaan van liefdevolle acceptatie en bevestiging. Je hoeft niet langer te verlangen naar vervulling, naar iemand in het fysieke of om een gevoel van verbondenheid te krijgen.

Jullie ziel heeft gewacht op de tijd dat jullie dit ongeëvenaarde geschenk konden ontvangen. Het geschenk van terugkeer naar Eenheid.

Dit is dan ook je/jullie laatste incarnatie want velen van jullie zullen ervoor kiezen om niet terug te keren naar de aarde. Je zult je namelijk voor altijd aansluiten bij je Kosmische Geliefde en de vele leden van je zielsfamilie.
Je zult gaan kiezen voor Goddelijke missies en anderen gaan helpen bij de creatie van het Nieuwe Tijdperk. Je bent namelijk al geëvolueerd van een menselijk wezen naar een galactisch wezen.
Maar tot die tijd leef je je ware staat als medeschepper van de Nieuwe Aarde en mag je hier verenigen en je missie op aarde verankeren.

Op welke manier kun je je verbinden met de ware metgezel van je Ziel?
Of met je Nieuwetijdsgeliefde?

Eerst mag je JA zeggen tegen WARE & HEILIGE LIEFDE.
Je ‘moet’ deze verbinding dan met je hele wezen manifesteren, je mind en hart geheel openen voor het Nieuwe Tijdperk en claimen dat je goddelijke tegenhanger ook naar hereniging verlangt.
Je moet met heel je hart geloven dat het mogelijk is om je (opnieuw) te verbinden met hem of haar.

Ga dan naar je hart en laat het Goddelijke Licht naar binnen stromen en je helemaal (ver)vullen.
Stuur dit dan uit en (s)preek woorden van liefde die jullie hart en ziel vullen.
Luister vervolgens dan naar een antwoord.

En mocht je een antwoord krijgen, doorvoel dat antwoord dan, maar stel geen voorwaarden aan hoe en wanneer het zal gebeuren.
Vertrouw op Divine Timing.

De (her)verbinding zal een zeer intense gebeurtenis zijn, niet alleen voor jou maar ook voor de ‘ander’.

Open je hart maar voor alle mogelijkheden en weet dat het je geboorterecht is om liefdes-geschenken te ontvangen.
Het is namelijk niet alleen bedoeld voor jezelf maar ook voor de Nieuwe Aarde, je zult dus meteen gaan zien dat iedereen om je heen een ‘andere meer verheven, liefdevolle’ jij zal ervaren en ze zullen hierop reageren. Iedereen om je heen zal namelijk profiteren van Heilige Liefde.

Onlangs werd ik aangesproken door een onbekende op straat en die vertelde mij: “Jeetje, wat straal jij.”
Dit is (slechts) een reactie op Heilige & Onvoorwaardelijke Liefde.

UNION
Zelfs als je al een partner hebt in het fysieke of reeds in verbinding bent gebracht met een Vissentijdperk-Zielsliefde is het toegestaan ​​en wenselijk om je opnieuw te verbinden met je Goddelijke tegenhanger.
Dit geldt dus ook voor de Tweelingzielen die elkaar hebben ontmoet in het Vissentijdperk.
Ieder hoog geïncarneerde-ziel draagt, afhankelijk van de onderlinge afspraken die je hebt gemaakt en de blauwdruk, bij aan de verhoging van de Nieuwe Aarde.

Echter kan het ook ‘beiden’ zijn, stel je daarvoor open. Alles kan namelijk naast elkaar bestaan.

Ik weet uit ervaring dat wanneer je de hand van je Tweelingziel liefdevol mag ‘loslaten’, waardoor hij of zij, en ook jij, zijn of haar eigen pad mag (door)lopen je daarna werkelijk opnieuw verbinding kunt en mag maken met bijvoorbeeld een Nieuwetijdsgeliefde en dat er dan (echt) iets magisch gebeurt; je keert volledig terug naar heelheid in je eigen wezen en kijkt niet langer buiten jezelf en/of dat er iets zou ontbreken in je leven.


Weet je, de ervaring van Heilige Liefde zal de snelste manier worden om onvoorwaardelijke liefde te voelen en vervolgens te leren uiten. Hierdoor zullen alle blokkades en patronen voor altijd worden opgeheven en als gevolg hiervan zul je verfijnde liefde gaan uitstralen. Niet alleen naar je Kosmische Geliefde en/of naar je Tweelingziel, maar ook naar je dierbaren, naar iedereen om je heen.

DIT OVERKOMT MIJ TOCH NIET (ANGST GEDACHTEN)
Misschien denk je dat je hebt afgesproken om tijdens dit leven alleen te reizen of om je enkel op je spirituele missie te concentreren. Maar ik weet dat je deze aardse reis niet langer alleen hoeft te voltooien. Ook hoef je niet te wachten tot je transcendeert om de staat van gelukzaligheid van de hogere rijken te mogen ervaren.
Het is enkel tijd om de filters en sluiers af te werpen, iets wat lange tijd over jullie geheugen en bewustzijn lag. Het is tijd voor jou om je te herinneren wie je bent, in ALLES wat je bent.

Het is tijd voor een hereniging van de hoogste orde.

Strijd en ongeluk in Ziels-Liefde connecties zijn voorbij, het mag geluk en voldoening gaan geven. De obsessie, wat lange tijd resulteerde in een – niet kunnen leven met, maar ook niet kunnen leven zonder – situatie, kwam omdat velen onder ons het geheim van Ware Onvoorwaardelijke Liefde niet wilde leren. Hierdoor speelden we lange tijd het spel van dualiteit en ego-gedreven liefde, met veel voorwaarden.

Maar nu zijn velen van ons het Licht van de Vijfde Dimensie ingestapt en dat heeft ons voorbereid op de vele nieuwe niveaus van bewustzijn.
En als je het proces wil versnellen om te verenigen of herenigen met je Tweelingziel of Nieuwetijdsgeliefde, zul je de negatieve oude programmering dus moeten oplossen.

Ik begrijp dat sommigen van jullie nog negatieve emoties ervaren met betrekking tot het concept van de ultieme hereniging, van een mogelijkheid omtrent kosmische, orgastische gelukzaligheid.
Maar ik weet dat de gevoelens van Ware Liefde en de orgastische hereniging in het fysieke lichaam echt verbleken in vergelijking met de extase die jullie (tezamen) ervoeren in de hogere rijken.

Hereniging met een kosmische geliefde of Tweelingziel biedt namelijk een constante staat van gelukzaligheid maar het kostbaarste geschenk van alles is wanneer je samensmelt met je Goddelijke complement, want je essentie vermengt zich met ALLES van wie en wat jullie zijn.

Echter, op ieder hoger dimensionaal niveau wordt de extase van Heilige Liefde gewoon uitvergroot en dus kun je de kracht en grootsheid van heilige liefde, die je (nu al) voortdurend ervaart, simpelweg niet verwerpen. Mocht het op je pad komen.

Dus, ben je bereid om dit nieuwe niveau van kosmisch bewustzijn te ervaren?
Ben je klaar om dit Goddelijke geschenk dat je wordt aangeboden te accepteren? 

Je hebt niets te verliezen en alles te winnen. 

Je Divine Lover wacht op je.
Dus zeg JA zegt tegen Heilige Liefde.
En je zult een dramatische verandering voelen in je Heilige Hartcentrum, je zult het geschenk van Heilige Liefde ontvangen. En je aardse leven zal voor altijd anders zijn. 


Doe een beroep op mij of je gidsenteam en we zullen je op alle mogelijke manieren begeleiden en bijstaan.

En last but not least, weet dat er heel veel van je wordt gehouden.

Namasté, Caroline
Carma Coaching

Caroline is een toonaangevend expert op het gebied van energietransformatie, Ziels-Liefde, Nieuwetijdsliefde & Tweelingziel connecties die Carma Coaching heeft opgericht in 2011 na ontmoetingen met diverse zielsgeliefden als voorbereiding op de re-union met haar Divine Lover.

De artikelen op dit blog lees je gratis. Indien je content bent met de content kun je een (kleine) donatie doen via de website. Net als andere bloggers en journalisten volg ik dit initiatief, waarbij ik jou als lezer vraag je waardering voor het artikel dat je hebt gelezen te tonen.
Dankjewel ♡

VRIJHEID, TIJD, INTUÏTIE, 2023 & DIVINE LOVE

VRIJHEID, TIJD, INTUÏTIE, 2023 & GODDELIJKE LIEFDE (Divine Love)
2023 zal je de kans bieden om jezelf te bevrijden van de negatieve realiteit die niet in harmonie is met wie je volledig aan het worden bent.
Dit is het jaar waarin je je mag herinneren dat je door niets of niemand bevrijd, gered of geheeld hoeft te worden.

VRIJHEID EN TIJD
Als je meegaat met de lineaire tijd, kan het gevoel van beperking de perceptie van vrijheid overheersen.
Je bent namelijk niet helemaal vrij hier op aarde. De universele wetten van de dichtheid en de co-creatie met het leven beperken onze mogelijkheden.
Toch dragen ze ook de perfecte structuur om in te kunnen evolueren.

Werkelijke vrijheid is écht een ervaring binnen het innerlijke, omdat je niet gebonden bent aan fysieke regels. Het komt van binnenuit, maar is er niet aan gebonden.

Je zintuigen nemen de wereld om je heen waar en passen zich aan de informatie van moment tot moment aan. Net zoals het voelen van de temperatuur en/of een reactie op signalen die interactie verzenden (telepathie). En het kan net zo subjectief of onbewust zijn als het voelen van emotionele, mentale of fysieke resonantie met een ervaring uit het verleden, met betrekking tot dit leven of een vorig leven. Het fysieke lichaam reageert namelijk vanuit mentale en emotionele signalen, al dan niet bewust. Je lichaam is constant aan het voelen, ontvangen en reageren.

Innerlijke vrijheid is dus eigenlijk een bewuste reactie, of pure focus en dit begint zodra diepere herinneringen in jou opduiken.
Sta jezelf steeds op een heel bewust niveau toe om je verleden in het heden te brengen, terwijl het lichaam je laat zien wat je moet versterken of corrigeren.

Wees maar in het nu en de toekomst past zich aan. Richt je energie op de nieuwe tijd. Je doet dit door simpelweg diep in de huidige ervaring te zijn en het onbekende van verandering te koesteren.
Wat in het heden ontstaat is perfectie, wat een perfecte verandering teweegbrengt.
Het interne ontmoet dan het externe.

Beperkingen werken op elkaar in zoals water steen ontmoet, maar door te vertrouwen op Divine Timing treedt er verandering op.
Je vermengt het dichte en het vrije dan terwijl je bewustzijn verschuift van wat was naar wat kan zijn.

Dit is jouw geschenk aan het leven. Wetende dat alles goed is wanneer je de goddelijke creativiteit diep inademt en je het nieuwe potentieel uitademt.

HET JAAR 2023
2023 is het jaar waarin we ons mogen herinneren dat we eigenlijk de vrije ziel én bevrijder zijn en dat we hier geïncarneerd zijn om onze geest te bevrijden, om ons te bevrijden van de illusie dat we elke gedachte moeten geloven die we hebben over onszelf en de wereld.

Wat als gedachten, waarmee je mind zich identificeert, slechts gedachten zijn en niets te maken hebben met wie je werkelijk bent?
Wat als je iemand bent die al vrij is? Groter dan welke gedachte dan ook waarmee je mind zich identificeert?
Jouw Kern-Zelf, jouw Wezen, is altijd vrij geweest en zal dat altijd blijven.

De mind voelt zich misschien niet altijd fijn bij het omarmen van de uitgestrektheid die gepaard gaat met de wetenschap dat je al vrij bent, omdat de mind is geconditioneerd om te gedijen binnen de zelfbeschermende parameters van controle en veiligheid.

De sleutel tot het bevrijden van de mind is om jezelf zachtjes in te fluisteren hoe je ego troost en veiligheid kan vinden in de erkenning van je Kern-Zelf. Ruimte creëren voor je ziel om meer aanwezig te zijn zal je in staat stellen om meer en meer vertrouwen te ervaren.

Vraag jezelf maar eens af of je het werkelijk toestaat ​​om op alle manieren vrij te zijn.
Sta je het jezelf toe om te shinen?
Spreek je volledig jouw waarheid?
Omarm en deel je al je gaven en talenten zoals je dat echt wil?
Neem je de tijd om jezelf en anderen lief te hebben, te verwennen en te verzorgen?
Maak je elke dag tijd vrij om je mind toe te staan ​​je ziel te erkennen, net zoals onze ziel onze mind al liefheeft en erkent?
Uit je oprechte dankbaarheid voor al je zegeningen?

Als je ja hebt geantwoord op al deze vragen, dan ervaar je waarschijnlijk al grote vrijheid in je leven.
Maar als je om welke reden dan ook nog steeds worstelt met het maken van verbinding met de vibratie en het ervaren van vrijheid, weet dan dat bovenstaande vragen slechts feedback zijn om je eraan te herinneren dat jij naar liefde, erkenning en steun van jou Zelf verlangt en dit graag wil ontvangen.


THE DIVINE FEMININE GENEEST
De weerstand en polariteit die we nu nog steeds in de wereld zien, is een overblijfsel van de collectieve geest van de mensheid. Die collectieve geest maakt overleven nog steeds tot een grotere prioriteit dan in de vibratie van Liefde zijn en het herinneren van onze Goddelijke aard.
Dit komt omdat de mensheid lang geleden heeft ingestemd met het bouwen van een systeem dat is gebaseerd op scheiding, gebrek, hiërarchie en controle. We creëerden die levensvorm om te ‘leren’ welke innerlijke groei we zouden kunnen bereiken door in een op overleving gebaseerde samenleving te leven.
Duizenden jaren lang diende dit systeem als de standaard en gaf het ons veel belangrijke informatie over wat wij als geheel en als soevereine wezens, wel en niet meer willen creëren.

Dit overlevingssysteem had een vervaldatum en die is inmiddels bereikt, we kunnen niet langer doorgaan op de oude manier. Daarom zien we overal zo’n chaos.
Onthoud echter dat het ego er nog steeds van overtuigd is dat hij of zij het juiste doet, door zich lekker vast te houden aan dat wat hij/zij altijd dacht nodig te hebben om veilig en beschermd te zijn (of te blijven).
Gelukkig realiseren velen onder ons dat het steeds moeilijker zal worden om in die overlevingsmodus te leven.
En toch weten de meesten nog steeds niet goed hoe ze de sprong kunnen maken van oude gewoonten zoals controle, gebrek en angst, naar manieren van Zijn die een sterkere staat van bewustzijn weerspiegelen, waar vrijheid oppermachtig is, met respect voor al het leven via eerlijkheid, vrede, mededogen en liefde.

Nu we 2023 verder ingaan is één van de belangrijkste rollen van THE DIVINE FEMININE om de mensheid te ondersteunen voorbij de mis-creaties van het onbewuste Mannelijke; de mannelijke energie vergat lang geleden zijn Goddelijke aard.
Eeuwenlang werd de mensheid in de derde dimensionale werkelijkheid beïnvloed door het aspect van het mannelijke dat zich had afgescheiden van zijn Goddelijke bron, een energie die de illusies van controle en overleving vertegenwoordigt.

Het is vrij duidelijk dat de Man in Ontwaking nu hard zijn best moet doen om die controlerende greep los te laten.

Het is via het Goddelijke Vrouwelijke dat het onbewuste aspect van de Mannelijke energie zal genezen en zal terugkeren naar pure perfectie.

Het is door het Goddelijke Vrouwelijke dat het Goddelijke Mannelijke zal terugkeren naar zijn waarheid.

Het Goddelijk Vrouwelijke vertegenwoordigt Goddelijke Liefde.

Het Goddelijke Mannelijke vertegenwoordigt Goddelijke Actie.

Samen zijn ze onoverwinnelijk!

GODDELIJKE, HEILIGE LIEFDE – DIVINE LOVE
Goddelijke liefde is de krachtigste energie in ons bestaan. Het is waar alles vandaan komt. Het is het heilige hart en de baarmoeder waaruit alles is geboren.
Goddelijke Liefde kent geen oordeel. Het kent alleen heelheid, mededogen en voltooiing.

Eeuwenlang werd de mensheid ertoe gebracht via religie of door een op angst gebaseerde leer dat de Bron van al het bestaan ​​een man was, een temperamentvol mannelijke figuur die ergens in de lucht leefde en over alles oordeelde.
Deze conditionering heeft angst aangewakkerd en de mensheid ertoe gebracht haar macht weg te geven.

Maar in de Nieuwe Tijd zal er iets geweldigs gebeuren.
De bel van angst staat namelijk op knappen en we zullen in staat zijn om de voedende Liefde van het Goddelijke Vrouwelijke te ontvangen.
Dit zorgt ervoor dat met name de mannelijke energie eindelijk kan genezen en hij zijn Goddelijkheid opnieuw kan herinneren, iets dat hij lange tijd heeft weten te negeren.

Voor de Man in Ontwaking, die nog is doordrenkt van angst, vindt er een ervarings-curve plaats waardoor hij zich kan aanpassen aan een nieuwe manier van Zijn, die in overeenstemming is met zijn IK BEN aanwezigheid, bestaande uit vrouwelijke én mannelijke aspecten.
Hij zal het een uitdaging vinden om zijn oude angst- en overlevingspatronen te overstijgen en hiervoor is het dus belangrijk om hem de ruimte te geven, zodat hij dit werkelijk kan integreren en kan genezen.
Wanneer angst geen grip meer heeft op zijn bewustzijn, zal hij vrij zijn.

Jij, als Divine Feminine en/of Lichtwerker, kan bijdragen aan de genezing van het mannelijke, de mannelijke energie, zodat hij zich kan bevrijden van al zijn oude paradigma’s.
Je kunt dit doen door compassievol te zijn, niet alleen voor hem maar ook voor jezelf en voor de mensheid als geheel. Hierdoor kan iedereen zich aanpassen aan de veranderingen die ons uit de oude, op angst gebaseerde patronen en blokkades, trekken.

Compassie is het vermogen om iemands weerstand tegen verandering te observeren, zonder te oordelen en/of te coachen.
Vanuit mededogen kun je onvoorwaardelijke liefde belichamen en uiten.
Wanneer je diepe en voedende liefde ontvangt, door mededogen, zul je veel minder geneigd zijn weerstand te bieden aan heling en de transformatie die nu plaatsvindt.

Door mededogen kunnen we het Goddelijke Vrouwelijke ook ondersteunen, terwijl zij het aspect van de Mannelijke Energie geneest.

INTUÏTIE
Eén van de vele geschenken die The Divine Feminine biedt is de gave van intuïtie. In 2023 en ook daarna zal onze verbinding met onze intuïtie (nog) sterker worden.
Onze intuïtie werkt nauw samen met de rechterhersenhelft en het Hoge Hart en biedt ons inzichten die de grenzen van de logica en redenering van de linkerhersenhelft omzeilen.

Onze intuïtie is ons Innerlijk Weten.
Het overstijgt het mentale intellect en verbindt ons met de wijsheid van het hart.
Het is de adem en stem van onze ziel en leidt ons altijd in de richting van het juiste pad, hoogste goed en duwt ons naar grotere expansie, zodat we de beste versie van onszelf kunnen leven, in deze snel veranderende realiteit.

We gaan echt veel kansen krijgen om onze intuïtieve gaven te versterken en we zullen ook een sterkere aantrekkingskracht voelen om onszelf geestelijk te voeden.
Het enige dat van jou wordt gevraagd is dat je bewust aanwezig mag blijven. 
Wees open en beschikbaar voor de inzichten en intuïtieve duwtjes.

Door een sterke verbinding met je intuïtie, versterk je elk aspect van je leven.
Indien je hierbij ondersteuning zoekt kun je naar mij uitreiken.
Onlangs heb ik een specifiek Healing Traject geïntroduceerd, speciaal voor de Man in Ontwaking, lees hier wat dat inhoudt.
Dit geldt eveneens voor het Healing Traject voor the Divine Feminine (omtrent verlatingsangst; een collectieve wond) en de Hoog Vibrationele Healing sessies voor Zielsgeliefden, Tweelingzielen en Kosmische Geliefden: Divine Lovers.

♡ ♡ ♡
Namasté, Caroline
Carma Coaching

☆ Caroline is een toonaangevend expert op het gebied van energietransformatie, Ziels-Liefde, Nieuwetijdsliefde & Tweelingziel connecties die Carma Coaching heeft opgericht in 2011 na ontmoetingen met diverse zielsgeliefden als voorbereiding op de re-union met haar Divine Lover.

De artikelen op dit blog lees je gratis. Indien je content bent met de content kun je een (kleine) donatie doen via de website. Net als andere bloggers en journalisten volg ik dit initiatief, waarbij ik jou als lezer vraag je waardering voor het artikel dat je hebt gelezen te tonen.
Dankjewel ♡

Current Energy – What’s really going on


Ik schreef er al eerder over op mijn facebookpagina, de afgelopen paar dagen maakt wellicht dat je je overweldigd voelt door (negatieve) emoties, slapeloze nachten en de emmers vol tranen.
Dit is volkomen normaal tijdens deze huidige Transformatie Energie-Vibe.

Laat alles dus maar gebeuren of passeren maar waak er wel voor dat je niet geobsedeerd raakt door die diepere emoties en/of struggels. Maak simpelweg een to-be-list, dit zal je mentale rust brengen.

Ik zie en voel dat velen hun levens,- en liefdeskeuzes (nu) in twijfel trekken, maar je hogere hart verlangt zó enorm naar dit nieuwe pad.

Probeer dus voorbij de slapeloze nachten, de fysieke pijntjes en tranen toch gemotiveerd te blijven om al je de doelen te bereiken, doelen die jij jezelf immers hebt gesteld.

We zitten in een tijd van gróte veranderingen en de kosmos dwingt ons om op het ritme van de Nieuwe Tijds-energie te lopen.

Je bent een unieke ziel met een super belangrijke missie dus dit is wellicht een goede tijd om jezelf belangrijke vragen te stellen én om een aantal beslissingen te nemen over hoe jij jezelf wilt presenteren en gedragen in de nieuwe tijd.

WHAT’S REALLY GOING ON

Stop maar met het wensen, hopen, bidden, smeken of eisen van verandering in je leven, op welk gebied dan ook. Je zit midden in een persoonlijke orkaan, die je binnenstebuiten keert.

Extra inspanning, in welke richting dan ook, zal je uitputten.

Misschien maakt dit je machteloos of boos, maar het Universum maakt slechts een nieuw wezen van je.

Ik heb al meerdere malen aangegeven dat er in de komende maanden ‘dramatische verschuivingen’ zullen gaan plaatsvinden.
En jij hebt die dramatische verandering (zelf) in gang gezet. Alles is nieuw in jou, de aarde is nieuw en het Universum creëert continu nieuwe mogelijkheden, het is dus een tumultueuze tijd voor jou en voor degenen die dicht bij je staan.

Stel je maar een baby voor, een zuigeling die met een bloedgang transformeert in een zesjarige, in dagen, in plaats van jaren. Je zult nu beter begrijpen wat er met je gebeurt. Niet dat je een baby van de nieuwe aarde bent, maar je transformeert zó snel dat het soms onmogelijk lijkt om de éne voet voor de andere te zetten.

Alles is verwarring in je, waardoor uitputting en dus ook die diepere emoties kunnen ontstaan, het is iets wat niet te beschrijven valt via onze menselijke vocabulaire.

Niet iedereen zal hetzelfde niveau van uitputting voelen overigens. Het zijn met name de Lichtwerkers, Schaduw-werkers, Tweelingzielen en Nieuwetijdsgeliefden die dit allemaal ervaren; een orkaan van gevoelens.

Verder zal je slaap waarschijnlijk niet rustgevend zijn, omdat je snel door alles heengaat, iets wat je zelf hebt geprogrammeerd om te doen overigens, met behulp van het Universum en je spirit-vrienden.
Kortom, alle innerlijke activiteiten zullen vergelijkbaar zijn met alles dat een baby nodig heeft om zich in een oogwenk te ontwikkelen tot een zesjarige.

Een baby moet in de eerste paar maanden van zijn leven meer leren dan op enig ander moment in zijn aardse bestaan. Dus je racet nu als het ware door de concepten, (oude) programmeringen en innerlijke dynamieken heen, maar dit zal je in staat stellen je menselijkheid te laten versmelten met je spiritualiteit, om dat ​​nieuwe wezen te creëren, net zoals dat geldt voor aardse baby’s.

Baby’s komen de aarde binnen met een spirituele kennis die geëlimineerd of verminderd moet worden om op de juiste manier een 3D-mens te worden. Jij, op jouw beurt, versmelt de twee tot een nieuw geheel. Een nieuw wezen dat niet zal functioneren als een menselijk of spiritueel wezen, maar als een nieuwe hybride die de beste aspecten van je totaliteit combineert.

Al jarenlang heb ik jullie geïnformeerd over die nieuwe jij, in die nieuwe wereld. En die nieuwe jij sijpelt al een beetje door. Je bent immers vrijwillig geïncarneerd, om dit te doen, en nu ben je de laatste stappen van dat wezen aan het verwelkomen in de fysieke wereld. Dolores Cannon heeft hier een mooi boek over geschreven: “The Three Waves of Volunteers & The New Earth.” Klik hier en kijk naar wat Dolores te vertellen heeft hieromtrent.

Je groeit en evolueert nu om een ​​compleet nieuwetijds-wezen te creëren. Om je nieuwe “ik” te formaliseren. Dit is een actief multidimensionaal proces en de komende tijd zul je meerdere dimensionale momenten hieromtrent ervaren, waarvan de meeste onbewust overigens.

Wees lief voor jezelf en anderen. Je bent slechts, en dat zeg ik luchtig, veel sneller aan het evolueren dan een 3D-baby.

Eerder poste ik al zoveel hieromtrent, zowel op DivineLovers als op de Facebookpagina Nieuwetijdsliefde en dit is wellicht wat je hebt gemist voor het jaar 2023, dus ik zal het hier nog eens herhalen:

۞ HET LICHT ZAL STERKER WORDEN

2023 wordt een jaar waarin het licht steeds sterker zal worden en de duisternis steeds donkerder.

Er is namelijk een enorme ontwikkeling gaande van hoog-energetische lichtdeeltjes die uitgaan van de centrale zon in de Pleiaden sterrencluster.

Deze gebeurtenis vindt elke 26.000 jaar plaats en de passage zal ongeveer tweeduizend jaar duren, wat overeenkomt met de periode van ongeveer tweeduizend jaar van het Aquariustijdperk, wij zijn nu getuige van het aanbreken daarvan.

Stel je voor dat je nu op aarde bent, levend en wakker, om dit zelf mee te maken. Wow. Maar het gaat simpelweg over de veelbesproken ascensie van de aarde en de mensheid.

❂ DE DUISTERNIS ZAL DONKERDER WORDEN

De oude wereld is stervende. Pluto in Steenbok heeft bijna zijn werk gedaan om de oude structuren af te breken die de wereld lange tijd bij elkaar hielden. Alles wat duizenden jaren in het donker is gebleven, zal steeds sneller aan het licht komen, blootgelegd en onthuld worden.

In 2023 komt Pluto in Waterman en dit zal grote veranderingen teweegbrengen.

Tja, het is een uitdaging om in deze tijd geïncarneerd te zijn,

maar er zit een gouden belofte achter.

We hebben de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt die veel van ons hebben gevraagd en het is ook nog niet voorbij. We zitten midden in het proces van een historische doorgang door een collectief geboortekanaal. Een geboortekanaal dat, op energetisch niveau, een overgang is van transformatie.

Dit vraagt om (nog) meer flexibiliteit, creativiteit en (nog) meer vermogen om veranderende omstandigheden toe te laten en je eraan aan te passen.

De oude zekerheden die we hadden zijn niet langer zeker. Stabiliteit en zekerheid zijn niet langer de norm. Dit is een tijd om je te leren schikken in je aanpassingsvermogen.

Als je dat doet betekent dit grote groeisprongen voor je ziel. En dat houdt dan in dat je een toenemend vermogen ontwikkelt om de nieuwe energie te omarmen.

Maak van 2023 het jaar waarin je je ziel-essentie plant, voor de Nieuwe Aarde, om Gaia te helpen haar frequentie te verhogen.

May the magic be with you & wees je stellig bewust van je grootsheid in de uren dat je op het toneel van de aarde rondloopt.

Je bent een begenadigd levenskunstenaar, een nieuwetijds-architect, een lichtwerper & een liefdes-artiest en je mag een magische connectie ervaren.
Jouw Tweelingziel of Nieuwetijdsliefde-connectie wordt met dankbare bewondering door het Universum gedragen.

Indien je ondersteuning zoekt kun je naar mij uitreiken voor een reading, healing traject of healing sessie.

Namasté, Caroline
Carma Coaching


☆ Caroline is een toonaangevend expert op het gebied van energietransformatie, Ziels-Liefde, Nieuwetijdsliefde & Tweelingziel connecties die Carma Coaching heeft opgericht in 2011 na ontmoetingen met diverse zielsgeliefden als voorbereiding op de re-union met haar Divine Lover

De artikelen op dit blog lees je gratis. Indien je content bent met de content kun je een (kleine) donatie doen via de website. Net als andere bloggers en journalisten volg ik dit initiatief, waarbij ik jou als lezer vraag je waardering voor het artikel dat je hebt gelezen te tonen. Dankjewel ♡