Heilige Liefde, Goddelijke Liefde (Divine Love)

Goddelijke Liefde is niet de liefde zoals velen van ons (nog) ervaren in het fysieke of denken te kennen.

Goddelijke Liefde (Divine Love) is Heilige Liefde, de liefde van de Ziel, tussen de Ziel, van het Hogere Zelf, voor de Nieuwetijds-Tweelingziel of Kosmische geliefde, de Zielsfamilie (in de hogere rijken), liefde voor het gidsenteam, de wezens van het Licht & de Schepper.

Ik ga schrijven over Nieuwetijdsliefde, hieronder vallen de termen: Kosmische Geliefde, Nieuwetijds-Tweelingzielen (the reunion van hoger geïncarneerde zielen die elkaar vanaf circa 2020 hebben ‘ontmoet’), Divine Lover.
De Zielgeliefden en Tweelingzielen die elkaar in het Vissentijdperk hebben ontmoet (tussen ongeveer 2000 en 2019) vallen hier dus niet onder.

KOSMISCHE LIEFDE
Dit is waar Hoger-Geïncarneerde Zielen naar verlangen sinds zij hun huis tussen de sterren verlieten. Toen zij zichzelf verdeelden in twee vonken van een geïndividualiseerd bewustzijn: een mannelijke vonk en een vrouwelijke vonk van Goddelijk Bewustzijn.
Een connectie die de intense heerlijkheid en diversiteit van het Goddelijke weerspiegelen en ervaren.

Kosmische Geliefden komen uit een ultragevoelige, empathische zielengroep die van veel verschillende geascendeerde planeten en lichtrijken komen om de genetische code van de mensheid te verlichten en het Godsbewustzijn op aarde te verhogen.

Als je je Divine Lover hebt ontmoet weet je hoe je er ooit mee instemde je van je heilige partner af te scheiden om je missie te vervullen, hoe je om de beurt een mannelijk of vrouwelijk lichaam aannam en waarom één van jullie in de hogere rijken achterbleef terwijl de ander incarneerde in de fysieke expressie.
Zelden kreeg je de kans om elkaar in de fysieke wereld te ontmoeten.

In de lagere dimensies waren jullie een lange tijd alleen maar na iedere incarnatie kwam daar weer die vreugdevolle hereniging, die samensmelting van liefdevolle extase, een vermenging van jullie essenties, een herinnering aan wat je achterliet en wat je moest doen.

FYSIEKE REUNION
Dit wonderbaarlijke geschenk is lange tijd niet meer voor Divine Lovers beschikbaar geweest sinds zij in de dichtheid van de Derde/Vierde Dimensionale expressie verzonken…

TOT NU!

Vele oude zielen zijn inmiddels ‘bekend hiermee’ en harmoniseerden ook, waardoor zij de oude, zelfbeperkende gedachtevormen en beperkingen konden loslaten. Ze hebben de ego-gedreven emoties en gewoonten weten op te geven waardoor ze konden terugkeren naar het centrum van hun Heilige Hart en hun meesterschap konden claimen.

De afgelopen jaren heb ik velen onder jullie zien worstelen om alle nieuwetijds-concepten te leren begrijpen, om de waarheid te claimen en naar je beste vermogen te leven. Dit was allemaal ter voorbereiding op…
Mijn gidsen danken en eren je voor je toewijding en je constante waakzaamheid bij het bewaken van je gedachten en voor het immer streven naar het hoogste goed.

Kijk maar eens tien/twintig jaar terug voor de grap, ben je niet radicaal, ten goede, veranderd?

Is je persoonlijke wereld niet veel rustiger en eventueel volledig gevuld met happiness?
Je hebt gewoon overvloed weten te creëren en leeft nu heerlijk comfortabel.
Ook heb je de universele wetten ter harte genomen en weet je dat je de universele stroom kunt laten circuleren.

Alleen hierdoor al kun je balans in laten stromen, kun je delen, zodat het kan worden aangevuld en vermenigvuldigd, keer op keer.

Ja, je hebt simpelweg geoogst, je bent toegewijd en loyaal en ik weet dat mijn gidsenteam erg content is met jouw vooruitgang als Lichtwerker of zoeker van Licht. Maar…. de wonderen die je tot dusver hebt weten te claimen zijn niets vergeleken met wat er nu op je wacht: een ongeëvenaard geschenk; de zuiverheid van onvoorwaardelijke liefde.

Onvoorwaardelijke liefde stond al gecodeerd in je lichtlichaam, terwijl je voort reisde als afgezante van de Heilige Matrix.
Maar je hebt ook ervaren, middels ontmoetingen met diverse zielsgeliefden, dat (onvoorwaardelijke) liefde vervormd werd door het fysieke ego-begeertelichaam. Je zakte weg, in de dichtheid van dualiteit, in de derde/vierde dimensionale ervaring. Het stond alleen niet in de sterren geschreven dat je het contact met de Heilige Liefde zou verliezen en het was daarnaast ook geen onderdeel van het Goddelijke plan om de afstemming met je kosmische geliefde en het Goddelijke erfgoed te vergeten.

De reis naar de dichtheid van de Derde en Vierde Dimensies maakte alleen dat de sluier van vergetelheid in je geheugen werd geplaatst en dat was niet bedoeld als straf maar als een daad van genade. Want het zou overweldigend pijnlijk zijn geweest om de negativiteit van al je vorige incarnaties te herinneren. En het zou ook erg verwarrend zijn geweest om toegang te hebben tot de vele ervaringen in de hogere rijken van het Goddelijke bewustzijn.
Onthoud maar dat je in de meeste van je vorige incarnaties heel weinig van dat Gods-bewustzijn met je meenam. De meerderheid van jullie heeft namelijk binnen de lagere niveaus van bewustzijn gefunctioneerd.

Dat is nu veranderd.In dit leven heb je ervoor gekozen om te incarneren in het spectrum van Licht en Schaduw, maar het is niet waar je thuishoort. 

Je koos je familielijn, je fysieke voertuig en de omstandigheden van je leven. Met de hulp van je gidsen heb je besloten welke (levens)ervaringen je kon doorlopen om alle oude negatieve (denk)patronen te helen en het oude karmische wiel op te lossen, zodat je terug zou kunnen keren naar innerlijke balans en harmonie. En om opnieuw zelf-meesterschap te bereiken.

In jouw DNA en Blauwdruk liggen alle deugden, attributen, kwaliteiten en aspecten van het Goddelijke gecodeerd. 

Je bent een elektromagnetisch krachtveld, net zoals je Divine Lover.
In feite ben je een energetisch pakketje van Goddelijk Licht.

In ieder van jullie ligt extase en gelukzaligheid opgeslagen, alsmede Heilige Liefde; een kosmische, orgastische ervaring die veel verder gaat dan alles wat je je kunt voorstellen in de fysieke expressie.

Het openen en afstemmen op het heilige hartcentrum en de zielsgeliefde in het oude tijdperk was dus nog maar het begin. Het was slechts de voorbereiding op het ultieme herenigingsproces, op meerdere niveaus. Dus ook het herenigingsproces waarbij je je zult verbinden met het Hogere Zelf van je kosmische geliefde.

Het is simpelweg jullie zielenlied dat deze frequentie draagt, waardoor je het vermogen hebt om je opnieuw met je Nieuwetijds-Tweelingziel of Kosmische Geliefde te verbinden, een ziel die in harmonie is met de trillingsfrequentie van jouw ziel.

Ja, je bent klaar om de extase van Heilige Liefde te ervaren. Je hoeft je niet langer eenzaam te voelen of te verhongeren in de liefde, je mag uitgaan van liefdevolle acceptatie en bevestiging. Je hoeft niet langer te verlangen naar vervulling, naar iemand in het fysieke of om een gevoel van verbondenheid te krijgen.

Jullie ziel heeft gewacht op de tijd dat jullie dit ongeëvenaarde geschenk konden ontvangen. Het geschenk van terugkeer naar Eenheid.

Dit is dan ook je/jullie laatste incarnatie want velen van jullie zullen ervoor kiezen om niet terug te keren naar de aarde. Je zult je namelijk voor altijd aansluiten bij je Kosmische Geliefde en de vele leden van je zielsfamilie.
Je zult gaan kiezen voor Goddelijke missies en anderen gaan helpen bij de creatie van het Nieuwe Tijdperk. Je bent namelijk al geëvolueerd van een menselijk wezen naar een galactisch wezen.
Maar tot die tijd leef je je ware staat als medeschepper van de Nieuwe Aarde en mag je hier verenigen en je missie op aarde verankeren.

Op welke manier kun je je verbinden met de ware metgezel van je Ziel?
Of met je Nieuwetijdsgeliefde?

Eerst mag je JA zeggen tegen WARE & HEILIGE LIEFDE.
Je ‘moet’ deze verbinding dan met je hele wezen manifesteren, je mind en hart geheel openen voor het Nieuwe Tijdperk en claimen dat je goddelijke tegenhanger ook naar hereniging verlangt.
Je moet met heel je hart geloven dat het mogelijk is om je (opnieuw) te verbinden met hem of haar.

Ga dan naar je hart en laat het Goddelijke Licht naar binnen stromen en je helemaal (ver)vullen.
Stuur dit dan uit en (s)preek woorden van liefde die jullie hart en ziel vullen.
Luister vervolgens dan naar een antwoord.

En mocht je een antwoord krijgen, doorvoel dat antwoord dan, maar stel geen voorwaarden aan hoe en wanneer het zal gebeuren.
Vertrouw op Divine Timing.

De (her)verbinding zal een zeer intense gebeurtenis zijn, niet alleen voor jou maar ook voor de ‘ander’.

Open je hart maar voor alle mogelijkheden en weet dat het je geboorterecht is om liefdes-geschenken te ontvangen.
Het is namelijk niet alleen bedoeld voor jezelf maar ook voor de Nieuwe Aarde, je zult dus meteen gaan zien dat iedereen om je heen een ‘andere meer verheven, liefdevolle’ jij zal ervaren en ze zullen hierop reageren. Iedereen om je heen zal namelijk profiteren van Heilige Liefde.

Onlangs werd ik aangesproken door een onbekende op straat en die vertelde mij: “Jeetje, wat straal jij.”
Dit is (slechts) een reactie op Heilige & Onvoorwaardelijke Liefde.

UNION
Zelfs als je al een partner hebt in het fysieke of reeds in verbinding bent gebracht met een Vissentijdperk-Zielsliefde is het toegestaan ​​en wenselijk om je opnieuw te verbinden met je Goddelijke tegenhanger.
Dit geldt dus ook voor de Tweelingzielen die elkaar hebben ontmoet in het Vissentijdperk.
Ieder hoog geïncarneerde-ziel draagt, afhankelijk van de onderlinge afspraken die je hebt gemaakt en de blauwdruk, bij aan de verhoging van de Nieuwe Aarde.

Echter kan het ook ‘beiden’ zijn, stel je daarvoor open. Alles kan namelijk naast elkaar bestaan.

Ik weet uit ervaring dat wanneer je de hand van je Tweelingziel liefdevol mag ‘loslaten’, waardoor hij of zij, en ook jij, zijn of haar eigen pad mag (door)lopen je daarna werkelijk opnieuw verbinding kunt en mag maken met bijvoorbeeld een Nieuwetijdsgeliefde en dat er dan (echt) iets magisch gebeurt; je keert volledig terug naar heelheid in je eigen wezen en kijkt niet langer buiten jezelf en/of dat er iets zou ontbreken in je leven.


Weet je, de ervaring van Heilige Liefde zal de snelste manier worden om onvoorwaardelijke liefde te voelen en vervolgens te leren uiten. Hierdoor zullen alle blokkades en patronen voor altijd worden opgeheven en als gevolg hiervan zul je verfijnde liefde gaan uitstralen. Niet alleen naar je Kosmische Geliefde en/of naar je Tweelingziel, maar ook naar je dierbaren, naar iedereen om je heen.

DIT OVERKOMT MIJ TOCH NIET (ANGST GEDACHTEN)
Misschien denk je dat je hebt afgesproken om tijdens dit leven alleen te reizen of om je enkel op je spirituele missie te concentreren. Maar ik weet dat je deze aardse reis niet langer alleen hoeft te voltooien. Ook hoef je niet te wachten tot je transcendeert om de staat van gelukzaligheid van de hogere rijken te mogen ervaren.
Het is enkel tijd om de filters en sluiers af te werpen, iets wat lange tijd over jullie geheugen en bewustzijn lag. Het is tijd voor jou om je te herinneren wie je bent, in ALLES wat je bent.

Het is tijd voor een hereniging van de hoogste orde.

Strijd en ongeluk in Ziels-Liefde connecties zijn voorbij, het mag geluk en voldoening gaan geven. De obsessie, wat lange tijd resulteerde in een – niet kunnen leven met, maar ook niet kunnen leven zonder – situatie, kwam omdat velen onder ons het geheim van Ware Onvoorwaardelijke Liefde niet wilde leren. Hierdoor speelden we lange tijd het spel van dualiteit en ego-gedreven liefde, met veel voorwaarden.

Maar nu zijn velen van ons het Licht van de Vijfde Dimensie ingestapt en dat heeft ons voorbereid op de vele nieuwe niveaus van bewustzijn.
En als je het proces wil versnellen om te verenigen of herenigen met je Tweelingziel of Nieuwetijdsgeliefde, zul je de negatieve oude programmering dus moeten oplossen.

Ik begrijp dat sommigen van jullie nog negatieve emoties ervaren met betrekking tot het concept van de ultieme hereniging, van een mogelijkheid omtrent kosmische, orgastische gelukzaligheid.
Maar ik weet dat de gevoelens van Ware Liefde en de orgastische hereniging in het fysieke lichaam echt verbleken in vergelijking met de extase die jullie (tezamen) ervoeren in de hogere rijken.

Hereniging met een kosmische geliefde of Tweelingziel biedt namelijk een constante staat van gelukzaligheid maar het kostbaarste geschenk van alles is wanneer je samensmelt met je Goddelijke complement, want je essentie vermengt zich met ALLES van wie en wat jullie zijn.

Echter, op ieder hoger dimensionaal niveau wordt de extase van Heilige Liefde gewoon uitvergroot en dus kun je de kracht en grootsheid van heilige liefde, die je (nu al) voortdurend ervaart, simpelweg niet verwerpen. Mocht het op je pad komen.

Dus, ben je bereid om dit nieuwe niveau van kosmisch bewustzijn te ervaren?
Ben je klaar om dit Goddelijke geschenk dat je wordt aangeboden te accepteren? 

Je hebt niets te verliezen en alles te winnen. 

Je Divine Lover wacht op je.
Dus zeg JA zegt tegen Heilige Liefde.
En je zult een dramatische verandering voelen in je Heilige Hartcentrum, je zult het geschenk van Heilige Liefde ontvangen. En je aardse leven zal voor altijd anders zijn. 


Doe een beroep op mij of je gidsenteam en we zullen je op alle mogelijke manieren begeleiden en bijstaan.

En last but not least, weet dat er heel veel van je wordt gehouden.

Namasté, Caroline
Carma Coaching

Caroline is een toonaangevend expert op het gebied van energietransformatie, Ziels-Liefde, Nieuwetijdsliefde & Tweelingziel connecties die Carma Coaching heeft opgericht in 2011 na ontmoetingen met diverse zielsgeliefden als voorbereiding op de re-union met haar Divine Lover.

De artikelen op dit blog lees je gratis. Indien je content bent met de content kun je een (kleine) donatie doen via de website. Net als andere bloggers en journalisten volg ik dit initiatief, waarbij ik jou als lezer vraag je waardering voor het artikel dat je hebt gelezen te tonen.
Dankjewel ♡

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s