Het Lied van Ware Liefde

In het hele universum zijn er slechts twee, de minnaar en de Beminde.
~ Bhai Sahib

Het lied van de liefde is in ieder hart
Liefde is de oorspronkelijke muziek van het leven.
Het lied van de schepping.
Het weefsel van de mens.
IMG_9998
Als jij (ook een ziels)liefde hebt ‘ontmoet’, dan zing je hetzelfde lied. Je hebt in het hart van de minnaar gekeken en herkent de vonk van herinnering, de roep voor de reis.
Deze vonk is als vuur dat ons verbrandt, dat ons leeg maakt van alles, behalve van de liefde.
Door het vuur van de liefde leren we de essentie van de liefde kennen, het grootste geheim, verborgen in iedere cel van de schepping.

Sommige lijken weg te lopen voor ware liefde, zij zoeken pijn of afwijzing als een manier om de kwetsbaarheid van liefde uit de weg te gaan.

En weer anderen worden getrokken door de liefde, steeds dieper in zichzelf getrokken naar de kern van hun wezen. Zij worden getrokken naar de essentie van liefde, naar de oorsprong van het bestaan van liefhebben, die de liefde van de ziel naar het Universum is.

Ik schrijf dit artikel omdat ik net als jij een minnaar ben van het Universum. Ik keer (ook) terug naar Huis, naar de Geliefde van mijn Hart. Ik ben net als velen onder jullie in ware liefde getrokken, zoals een mot naar de vlam.
Er ontstond een vonk, die aangestoken werd door liefde en alleen tevreden gesteld kon worden door de vereniging met elkaar. Maar ik heb intussen geleerd hoe je deze liefde van het hart des harten, ziel der zielen, mag ervaren in het menselijke en dat is ‘wijsheid vergaren over liefde’.
De grote vraag die gedurende zo’n reis, het transformatie proces, naar voren komt is dan ook: “Hoe ga ik de weg terug naar Huis?” Maar die vraag kan ik je niet beantwoorden. Temeer ik die reis zelf ook doorloop.
Wat ik intussen wel weet is dat diegenen die in de arena van de liefde zijn getrokken, weet hebben van een liefde die de geur draagt van wat Echt en Waarlijk is.

En nu kun je in mijn voetstappen van het hart treden, ik heb het zoete geproefd. En hierdoor kan ik je alles vertellen over jouw (ziels)reis, mijn kaarten geven de fasen van de reis aan. Mijn wijsheid over liefde leeft en behoort ook jou toe, ook jij bent gewe(n)kt door liefde en jouw weg terug naar de Geliefde mag je (ook nog zien te) vinden.

Dit is een oeroud pad, voor hen die voorbestemd zijn om de reis naar de ver gelegen kusten van de liefde te maken.

Waarom we geroepen worden naar deze zoektocht is en blijft altijd een mysterie, want de wegen van het hart kunnen niet door het denken begrepen worden.

Liefde trekt ons altijd terug naar liefde, en verlangen is het vuur dat ons zuivert.

Realloveheartway

Wil je weten wat het leven en de liefde werkelijk is?
Kinderen bewandelen deze naar weg naar inzicht zeer openlijk, een kind neemt iets uit elkaar, en breekt het open om te leren hoe iets in elkaar zit; of het haalt een diertje uit elkaar, het trekt de vleugels uit van een vlinder om die vlinder te leren kennen, om haar geheim te ontdekken. De beweegreden van deze wreedheid ligt diep; het is het verlangen van het geheim der liefde, van de dingen en het leven te leren kennen. Het leren kennen van de geheimenis der liefde, en dat is eigenlijk actief doordringen in een ander, tot de andere mens, waarbij het verlangen tot weten gestild wordt door een vereniging. In het samen tot 1 worden ken je de ander, jezelf, en eigenlijk iedereen, en weet je niets!

Liefde is voor mij de enige mogelijkheid tot het kennen dat in de daad der vereniging antwoord geeft op mijn zoeken.
In het beminnen, in het doordringen in een ander, in het geven van mijzelf, in het doordringen in de ander, vind ik, ontdek ik mijzelf, ontdek ik ons beiden, ontdek ik de mens, ontdek ik de ziel.

Maar boven dit verlangen naar eenwording, boven Universele en existentiële behoefte aan vereniging rijst een bijzondere, en ook een biologische, behoefte uit; Het verlangen naar vereniging van de mannelijke en vrouwelijke polen. Door de geslachtelijke polariteit wordt de man op een bijzondere manier gedreven tot het zoeken naar vereniging, de vereniging met de andere sekse. Deze polariteit tussen het mannelijke en vrouwelijke element bestaat eveneens binnen elke man en elke vrouw. In zich dragen zij beiden de elementen van ontvangen en van doordringen, van stof en van geest. Man en vrouw kunnen in zichzelf slechts tot eenheid worden in de eenwording van de vrouwelijke en de mannelijke polen. Deze polariteit ligt ten grondslag aan alle creativiteit.

De man en vrouw polariteit komt ook in de natuur voor, niet alleen in de geslachtelijke polariteit, bij dieren en planten, maar eveneens in de polariteit van de twee fundamentele functies; ontvangen en doordringen. Het is de polariteit van aarde en regen, van de rivier en de oceaan, van nacht en dag, van duisternis en licht, van stof en geest.

Liefhebben is ook co-creëren. Als ik waarlijk liefheb ben ik niet voortdurend actief betrokken bij degene die ik liefheb. Ik zal namelijk niet in staat zijn, in een actieve verhouding tot hem te staan, als ik niet steeds bewust leef, wakker bezig ben. Wakker zijn, intens volop leven is nodig om te kunnen liefhebben en die vitaliteit uit zich ook in creativiteit en activiteit op tal van andere levensgebieden, en wordt daardoor weer versterkt.
Wie op andere gebieden niet creatief is, is het ook niet in de liefde.

Liefde vraagt daarnaast om geduld, vertrouwen, respect, focus, verantwoordelijkheid (=volkomen vrij handelen) & uiterste toewijding, zie het als de Algemene Voorwaarden van liefde.

IMG_6162Liefde is echt een heilige zaak.

Leer inzien dat de mens die bewust bang is dat men hem niet liefheeft, in werkelijkheid, maar gewoonlijk onbewust, bang is dat hij niet kan liefhebben.

Van mijn zielsverwant kreeg ik ooit teruggekoppeld: “Natuurlijk heb ik gevoelens voor je, maar ik weet niet hoe diep mijn liefde en houden van gaan.”
Maar onder zijn kleren is alleen de eenheid van liefde, een eenheid die niet beperkt kan worden.

Onze verbintenis is Waarheid zonder Vorm!

Namaste, Caroline
CarmaCoaching

Inzicht in de liefde of in jouw ziels-verbinding?
Voel je welkom voor een Blauwdruk reading of een Transformatie-Traject

Advertenties

Wat is de geest, de ziel? Wat is innerlijke vrede?

Hier op aarde bestaan wij uit vier wezensdelen: het fysiek lichaam, etherische lichaam, astrale lichaam (ziel) en de geest (“Hogere ik”).

IMG_7119Het fysieke lichaam is bekend.
Het etherlichaam zorgt ervoor dat ons lichaam niet uit elkaar valt (ontbindt) en dat alle organen en fysiologische systemen in ons lichaam functioneren. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het Zilveren Koord: daar doorheen komt, uit de geestelijke wereld, de levensenergie die het fysieke lichaam bij elkaar en functionerend houdt.

Laat ik beginnen met de geest, dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het Hogere-Zelf, het IK BEN.
Onze geest is de onsterfelijke, onschendbare, unieke en in zichzelf perfecte (Goddelijke) vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Het is jouw stukje van wat wij ‘het Al’ noemen. Uniek en Perfect. Echter, dat geestwezen, is van een dusdanig hoge trilling, dat het niet zomaar een fysiek lichaam kan betrekken. Het verschil in trilling tussen de vaste materie hier op aarde en die van je geest is zo groot, dat er letterlijk kortsluiting zou ontstaan: je fysieke lichaam zou doorbranden. Vergelijk het maar met een doorgeslagen stop of een doorgebrand apparaat. De spanning is te hoog en dan brandt het door.
Daarom hebben wij een astraal lichaam: de ziel. De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde. Tussen lichaam en geest. De ziel is als het ware een koppelingsstuk, een transformator die ervoor zorgt dat de geest contact kan maken met je fysieke verschijning hier op aarde.

Vergelijk het met een adapter die ervoor zorgt dat de stroom (geest) een apparaat (fysiek lichaam) kan voeden. Alleen is die adapter geen tastbaar ding. En het heeft ook geen vaste vorm. De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: “De vergeestelijking van de materie”, of ook: “Het creëren van de hemel op aarde”.

IMG_0670

Je zou kunnen zeggen: jij (je geest, die dezelfde blijft) trekt elke keer zijn jas aan (ziel) en stapt dan in een nieuwe auto (fysiek lichaam). Deze jas is getekend door het dragen. Er zitten beschadigingen op, sommige plekken zijn versleten door steeds herhaalde bewegingen, hier en daar een scheur, een verloren knoop, maar ook lintjes, medailles, insignes en versieringen. Kortom: alles wat je tot dan toe meegemaakt hebt in die jas is er aan te zien. Sommige jassen zijn heel oud, anderen nog behoorlijk nieuw. Ze bestaan er in alle modellen, soorten en maten, precies zoals het past bij degene die hem draagt.

In de ziel zijn alle ervaringen opgeslagen die je tot nu toe op aarde hebt opgedaan. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in je sympathieën en antipathieën. Je kunt iemand die je voor het eerst ontmoet zomaar, zonder reden, heel sympathiek vinden of er direct moeite mee hebben. Dat is je ziel, zij weet dat zij deze andere ziel al eens eerder ontmoet heeft en zij  herinnert zich dat het liefde was, of juist niet. Evenzo heb je voor- en afkeuren voor bepaalde zaken of gebeurtenissen. Allemaal onbewuste ervaringen en herinneringen van de ziel.

De ziel is, net als je fysieke lichaam, een onderdeel van je aardse verschijning. En wij zijn in al die opeenvolgende levens bezig om de ziel steeds geschikter te maken voor het doorlaten van een steeds groter deel van onze geest. Daarom heet het ook ziele-ontwikkeling. De geest hoeven we niet te ontwikkelen. Wie je in wezen bent is al perfect.

Jij bent een goddelijk, geestelijk, kosmisch wezen.
Uniek.
Perfect.
Een groots lichtwezen dat een piepklein onderdeeltje is van het kosmische bewustzijn.
Je hebt een fysiek lichaam maar je bent dat niet.

Schep, creëer en laat je niet beperken door wat je dénkt; wie je dénkt dat je bent.
Want je denken is niet je geest, je denkvermogen is aards, aldus je lichaam.

V R E D E
Als je geest vredig is, kom je vanzelf uit bij het wezenlijke in jezelf. Dit is in elke handeling te vinden wanneer we ons met hart en ziel kunnen overgeven.

Zo kun je helemaal opgaan in aandachtig eten, aandachtig luisteren of aandachtig lopen. In elke handeling is het uiteindelijke als zodanig te vinden. Zeker in je dagelijks leven, als je leert je volledig te wijden aan wat je op dit moment aan het doen bent. Niets anders dan dat, in een vredige staat van bewustheid.

De Bron leeft in het NU en wordt ervaren in het Oneindige Heden.
De concepten “verleden” en “toekomst” zijn onbekend in de Bronenergie en zijn gebaseerd op de “Holografische Tijd” of het ontvouwen van evolutiespiralen.
“Verleden” en “Toekomst” zijn illusionair.
Het zijn door de mens gemaakte concepten, ontworpen voor het leven in de Driedimensionale, lineaire realiteit (3D).

In de Hogere Dimensies zijn het verleden en de toekomst volkomen illusionair en hebben geen betekenis.
Hoger Dimensionale wezens scheppen voortdurend vanuit het “weefsel” van de Kosmos – Liefde en Intentie. Het punt van Creatieve Energie of Aandacht is altijd NU, de plaats van Intentie of Attentie.

IMG_7345

Het punt van Kracht en Sereniteit is NU.
Gebruik die kracht om langs de illusies van verleden en toekomst te gaan.
De Nieuwe Aarde is NU.
Iedereen maakt deel uit van het Ontwaken en iedereen mag illusies loslaten.

Doe dit heel rustig met Liefde en Dankbaarheid voor de hulp die in het Verleden is gegeven.

Leef in het NU, in het Tegenwoordige moment. Laat je aandacht geheel bij de Scheppingskracht zijn van dit moment. Wanneer je je verenigt in het heden en focust op het NU, dan beschik je over een enorm scheppingspotentieel en voel je de diepe (innerlijke) vrede en voldoening van de Bronenergie.

Hier volgen enkele manieren om je op het NU-moment af te stemmen en Innerlijke Vrede en Sereniteit te verkrijgen:

  1. Breng tijd alleen door in stille contemplatie. Het staat je toe om je in dat moment op jezelf af te stemmen en bij jezelf aanwezig te zijn. Je mag je denken “uitschakelen” en jezelf toestaan om in vrede met jezelf te zijn. Als je dit regelmatig doet zul je merken dat je je afstemt op je Hogere Aspect en dat gevoel vinden brengt Innerlijke Vrede.
  2. Breng tijd door in de Natuur. De wereld der natuur beweegt niet langs Lineaire Tijd. Zij volgt de vredige spiralen van het Grotere Geheel.
    Tijd doorbrengen in de Natuur helpt je jezelf los te maken van tijdlijnen en je te focussen op het Tegenwoordige Moment.
  3. Activiteiten zoals Yoga en Tai Chi zijn goede manieren om het lichaam en de geest te focussen in de ruimte van het Tegenwoordige Moment.

Namaste, Caroline
http://www.transformatie-coach.nl

Indien je meer hulp denkt nodig te hebben omtrent het ‘behalen’ van innerlijke vrede en/of inzichten wilt in jouw ziels-pad/ziels-herinneringen, overweeg dan eens een soul-reading.