Het Lied van Ware Liefde

In het hele universum zijn er slechts twee, de minnaar en de Beminde.
~ Bhai Sahib

Het lied van de liefde is in ieder hart
Liefde is de oorspronkelijke muziek van het leven.
Het lied van de schepping.
Het weefsel van de mens.
IMG_9998
Als jij (ook een ziels)liefde hebt ‘ontmoet’, dan zing je hetzelfde lied. Je hebt in het hart van de minnaar gekeken en herkent de vonk van herinnering, de roep voor de reis.
Deze vonk is als vuur dat ons verbrandt, dat ons leeg maakt van alles, behalve van de liefde.
Door het vuur van de liefde leren we de essentie van de liefde kennen, het grootste geheim, verborgen in iedere cel van de schepping.

Sommige lijken weg te lopen voor ware liefde, zij zoeken pijn of afwijzing als een manier om de kwetsbaarheid van liefde uit de weg te gaan.

En weer anderen worden getrokken door de liefde, steeds dieper in zichzelf getrokken naar de kern van hun wezen. Zij worden getrokken naar de essentie van liefde, naar de oorsprong van het bestaan van liefhebben, die de liefde van de ziel naar het Universum is.

Ik schrijf dit artikel omdat ik net als jij een minnaar ben van het Universum. Ik keer (ook) terug naar Huis, naar de Geliefde van mijn Hart. Ik ben net als velen onder jullie in ware liefde getrokken, zoals een mot naar de vlam.
Er ontstond een vonk, die aangestoken werd door liefde en alleen tevreden gesteld kon worden door de vereniging met elkaar. Maar ik heb intussen geleerd hoe je deze liefde van het hart des harten, ziel der zielen, mag ervaren in het menselijke en dat is ‘wijsheid vergaren over liefde’.
De grote vraag die gedurende zo’n reis, het transformatie proces, naar voren komt is dan ook: “Hoe ga ik de weg terug naar Huis?” Maar die vraag kan ik je niet beantwoorden. Temeer ik die reis zelf ook doorloop.
Wat ik intussen wel weet is dat diegenen die in de arena van de liefde zijn getrokken, weet hebben van een liefde die de geur draagt van wat Echt en Waarlijk is.

En nu kun je in mijn voetstappen van het hart treden, ik heb het zoete geproefd. En hierdoor kan ik je alles vertellen over jouw (ziels)reis, mijn kaarten geven de fasen van de reis aan. Mijn wijsheid over liefde leeft en behoort ook jou toe, ook jij bent gewe(n)kt door liefde en jouw weg terug naar de Geliefde mag je (ook nog zien te) vinden.

Dit is een oeroud pad, voor hen die voorbestemd zijn om de reis naar de ver gelegen kusten van de liefde te maken.

Waarom we geroepen worden naar deze zoektocht is en blijft altijd een mysterie, want de wegen van het hart kunnen niet door het denken begrepen worden.

Liefde trekt ons altijd terug naar liefde, en verlangen is het vuur dat ons zuivert.

Realloveheartway

Wil je weten wat het leven en de liefde werkelijk is?
Kinderen bewandelen deze naar weg naar inzicht zeer openlijk, een kind neemt iets uit elkaar, en breekt het open om te leren hoe iets in elkaar zit; of het haalt een diertje uit elkaar, het trekt de vleugels uit van een vlinder om die vlinder te leren kennen, om haar geheim te ontdekken. De beweegreden van deze wreedheid ligt diep; het is het verlangen van het geheim der liefde, van de dingen en het leven te leren kennen. Het leren kennen van de geheimenis der liefde, en dat is eigenlijk actief doordringen in een ander, tot de andere mens, waarbij het verlangen tot weten gestild wordt door een vereniging. In het samen tot 1 worden ken je de ander, jezelf, en eigenlijk iedereen, en weet je niets!

Liefde is voor mij de enige mogelijkheid tot het kennen dat in de daad der vereniging antwoord geeft op mijn zoeken.
In het beminnen, in het doordringen in een ander, in het geven van mijzelf, in het doordringen in de ander, vind ik, ontdek ik mijzelf, ontdek ik ons beiden, ontdek ik de mens, ontdek ik de ziel.

Maar boven dit verlangen naar eenwording, boven Universele en existentiële behoefte aan vereniging rijst een bijzondere, en ook een biologische, behoefte uit; Het verlangen naar vereniging van de mannelijke en vrouwelijke polen. Door de geslachtelijke polariteit wordt de man op een bijzondere manier gedreven tot het zoeken naar vereniging, de vereniging met de andere sekse. Deze polariteit tussen het mannelijke en vrouwelijke element bestaat eveneens binnen elke man en elke vrouw. In zich dragen zij beiden de elementen van ontvangen en van doordringen, van stof en van geest. Man en vrouw kunnen in zichzelf slechts tot eenheid worden in de eenwording van de vrouwelijke en de mannelijke polen. Deze polariteit ligt ten grondslag aan alle creativiteit.

De man en vrouw polariteit komt ook in de natuur voor, niet alleen in de geslachtelijke polariteit, bij dieren en planten, maar eveneens in de polariteit van de twee fundamentele functies; ontvangen en doordringen. Het is de polariteit van aarde en regen, van de rivier en de oceaan, van nacht en dag, van duisternis en licht, van stof en geest.

Liefhebben is ook co-creëren. Als ik waarlijk liefheb ben ik niet voortdurend actief betrokken bij degene die ik liefheb. Ik zal namelijk niet in staat zijn, in een actieve verhouding tot hem te staan, als ik niet steeds bewust leef, wakker bezig ben. Wakker zijn, intens volop leven is nodig om te kunnen liefhebben en die vitaliteit uit zich ook in creativiteit en activiteit op tal van andere levensgebieden, en wordt daardoor weer versterkt.
Wie op andere gebieden niet creatief is, is het ook niet in de liefde.

Liefde vraagt daarnaast om geduld, vertrouwen, respect, focus, verantwoordelijkheid (=volkomen vrij handelen) & uiterste toewijding, zie het als de Algemene Voorwaarden van liefde.

IMG_6162Liefde is echt een heilige zaak.

Leer inzien dat de mens die bewust bang is dat men hem niet liefheeft, in werkelijkheid, maar gewoonlijk onbewust, bang is dat hij niet kan liefhebben.

Van mijn zielsverwant kreeg ik ooit teruggekoppeld: “Natuurlijk heb ik gevoelens voor je, maar ik weet niet hoe diep mijn liefde en houden van gaan.”
Maar onder zijn kleren is alleen de eenheid van liefde, een eenheid die niet beperkt kan worden.

Onze verbintenis is Waarheid zonder Vorm!

Namaste, Caroline
CarmaCoaching

Inzicht in de liefde of in jouw ziels-verbinding?
Voel je welkom voor een Blauwdruk reading of een Transformatie-Traject

Advertenties

Ontwikkelingen in Zielsverwantschap-land

Zolangzamerhand kan ik het wel melden; Er zijn mega ontwikkelingen gaande in zielsverwantschap-land.
In de afgelopen weken zijn er grote veranderingsprocessen ingezet, dat is wel duidelijk.

IMG_6176

Ik hoor niet anders dan succes-soulmate-stories.
Harten die (zijn) open (ge)barsten, toespelingen in (aards) contact, toegeeflijkheid (“Het voelt alsof we elkaar al 1000 jaar kennen” & “Jij hebt mij wakker geschud” & “Ik ben nu ook begonnen aan mijn eigen ontwikkeling, dankzij jou”).

Het Universum heeft de starre harten opengebroken.

De liefde is hier en daar (h)erkent. Ik moet eerlijkheidshalve wel vermelden dat het de Soulmates zijn die dit momenteel ervaren. Ze zijn gearriveerd, met vuur, met kracht, en staan volledig in het licht. Het hart staat ineens voor de allesverzengende liefde open.

Ja, dit alles gebeurt nu in de ‘echte wereld’!

De gewoonte om het Zelf te beschermen tegen angst, mislukking, het onbekende is vervlogen.
Er is een diepere innerlijke ruimte gecreëerd in het hart. En dat is een ode aan de Liefde.  Want als alle muren en remmingen zijn weggevallen dan blijft er over wat er altijd is en wat er altijd is geweest. Dat wat jij bent. Dat wat de ander is. Liefde.

Deze prachtige ontwikkeling zal per definitie een voorloper zijn op alle Tweelingziel-koppels die nu nog in volledige separatie zitten.
Want het Kosmische hart klopt ook voor hen.
De kracht van het hart zal echt alles overwinnen!
Ook jouw Twin zal zich volledig bewust worden van zijn/haar verlangen naar Echte Liefde.
Zijn/haar gevoel van liefde zal een nieuw verhaal gaan vertellen en de bijbehorende emotie van liefde ervaren. Het zal volledig worden gevoeld.
De liefde zal volledig (met en voor jou) ervaren willen worden. Vanaf dat moment zijn jullie je wederom bewust van jullie Natuurlijke Verbondenheid, met ‘Alles Dat Is’.

“In de ontmoeting tussen lotsverbonden zielen schuilt altijd de mogelijkheid tot verandering. Hieruit ontstaat bewustzijn voor het mysterie, waar het ‘Grotere Doel’ uit voortvloeit”IMG_0114

Tweelingzielen zijn een Goddelijke twee-eenheid; de Goddelijke dichotomie, twee schijnbaar tegenstrijdige polen die tegelijkertijd in dezelfde ‘ruimte’ bestaan. En tenslotte is er in die ruimte enkel Liefde aanwezig.

Probeer nu maar liefdevolle gedachten uit te sturen, al je gedachten zijn pure energieën. Laat jouw energie die andere ‘gedachte’ nu maar ‘ontmoeten’.

Verbind je met jezelf, kies vanuit je volledige bewustzijn voor vertrouwen, blijf in vrede met jezelf, vanuit stilte en rust.

En als je het even moeilijk hebt, of toch nog angst ervaart, leg je hand dan op je hart en adem liefde, heling en dankbaarheid in.

Namaste, Caroline
http://www.tweelingzielen.cc

Ook inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een Blauwdruk-Reading!