★ Partners in Shine ★

Op een dag gebeurt het, op een dag verlang je naar verandering in de liefde, naar terugstroming.
Een zachte zoete stem binnenin je moedigt je aan om het vertrouwde achter je te laten en om de reis te maken van het hart, al is het een onbekend pad wat bewandeld mag worden. Dit is waar je het oude paradigma, de vergankelijke toestand van de ego-natuur herkent en achter je laat en waarin je het nieuwe paradigma (Aquariustijdperk) toetreedt, waarin je reikt naar het Goddelijke en je je weg naar huis vindt om werkelijk lief te hebben.
IMG_2753
Wat zijn ★ Partners in Shine ★ dan? Is het vrede, harmonie en liefde tussen deze geliefden, zoals de hippies in de jaren zestig?
Niet alleen, want wanneer je in aanraking komt met werkelijke
‘Partners in Shine’ kun je waarnemen dat het harnas compleet weg is gevallen.
‘Partners in Shine’ kunnen liefhebben vanuit het Ware Zelf, zij communiceren met gemak over hun gevoelens en zijn in staat om de waarde van de eigen emoties, evenals die van de ander, te begrijpen. Daarnaast zijn zij zich bewust van de illusies van het ego en kiezen zij ervoor om authentiek te leven. En last but not least, ‘Partners in Shine’ zijn zich bewust van de scheiding die bestaat tussen de mind en het hart. Zij luisteren enkel nog naar hun innerlijke stem.

Wat vertelt dit dan over ons (romantische) liefdesleven in het nieuwe paradigma?  

Het Watermantijdperk gaat over bevrijding, gelijkheid en vrijheid!
Sinds de 20e eeuw hebben (wij) vrouwen geleidelijk aan dezelfde rechten en kansen als mannen gekregen. De rollen van de geslachten zijn dus meer uitwisselbaar geworden, maar we hebben allen behoefte aan individualiteit en een (wederzijds) doel (gekregen). In jouw hart, in ieder hart, in iedere ziel, zit dus al eeuwen lang een verlangen om gelijk te zijn, aan het Universele, aan elkaar. En dat is precies wat er nu gebeurt.

Deze revolutie, en dat geldt voor elke blijvende revolutie, zal zorgen voor mededogen en de bereidheid om iedere ‘relatie’ tussen de mannelijke en vrouwelijke energie te gieten in gelijkheid en vrijheid.
Dan zal de Liefde Leven en Langdurig zijn.
Drama en Dualiteit passen dus geheel niet meer in het nieuwe paradigma!

Echte liefde is de hoogste vorm van onzelfzuchtigheid. Met andere woorden, het gaat NIET om jou. Het gaat om gelijkheid. Ware vervulling zal enkel ontstaan door het onvoorwaardelijk geven van liefde.
Het gaat er dus eigenlijk om dat je de gehechtheid aan wat JIJ wilt (van je partner) echt achter je laat, pas dan kun je de ware kracht van liefde ervaren. Hoe meer je geeft zonder iets terug te verwachten, hoe meer je zult ontvangen.

De schijnbare verschillen tussen man en vrouw en de dualiteit uit het oude paradigma zijn niets meer dan een projectie van de geest van verlangen en de geest van verwachting. Partners in Crime dienen los te komen van de zwaarte van het ego, het lichaam, het drama. 

We kunnen dus niet langer hopen op een partner die ons zal ‘redden’ van de eenzaamheid, ons compleet zal maken, met ons zal versmelten en alles voor ons zal opofferen!
Dit is het oude paradigma en het zal steeds moeilijker worden om dergelijke relaties te hebben!
De spirituele impuls van het Aquariustijdperk gaat dus meer dan ooit over het ontwikkelen van onafhankelijkheid.

De zielen die nu incarneren, willen niet langer hun individualiteit en doelen opofferen en volledig samenvloeien met de identiteit van de andere partner!
Waterman-bewustzijn gaat echt echt echt ! over het feit dat iedereen een unieke onafhankelijke persoon wordt die geen ander nodig heeft om hem/haar te voltooien (afkomstig vanuit het Vissentijdperk) maar als een heel individu die op zichzelf kan staan ​​en de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en beslissingen op zich kan nemen.
Alleen vanuit dit perspectief kan de mensheid in de komende 2000 jaar stabiele en gezonde ‘relaties’ opbouwen!

Van 2000 voor Christus tot aan het Vissentijdperk praktiseerden de meeste culturen geen monogaam huwelijk (in het tijdperk van de Ram). Een man kon getrouwd zijn met een paar vrouwen, en zijn verlangen naar voortplanting en passie volgden op een uiterst Ram-achtige manier, door verovering!
In dit “tijdperk van de helden” mochten mannen hun vrouwen achterlaten, veel bijvrouwen hebben, enz. (zie de Griekse Mythologie en bij de Romeinen).
Toen kwam het Vissentijdperk en daarmee de dwingende noodzaak om mannen en vrouwen samen te voegen in een “onverwoestbare” eenheid, gezegend door God en de kerk.
Natuurlijk speelt dit hier en daar nog, daar ben ik mij bewust van, veel culturen leven nog op de oude manier van honderden of duizenden jaren terug, waardoor velen de impulsen van het Vissentijdperk ook nog niet verwerkt hebben!
Echter is de basis van onze ‘eigen’ cultuur, de familie-eenheid, de afgelopen 50-60 jaar wel geleidelijk aan uiteengevallen. 50% tot 60% van de huwelijken eindigen in een scheiding, en bijna elk tweede kind wordt opgevoed door een alleenstaande ouder! 

Dus wat is er aan de hand?
Worden we slechter in relaties?
Zijn er niet langer goede toegewijde trouwe partners in de buurt of is er iets groters dat ons overkomt waardoor we in deze richting worden geleidt?
IMG_2777
Sinds de komst van Christus was het ’t Vissentijdperk dat de spirituele impulsen gaf voor de evolutie van onze cultuur en bewustzijn. Jezus luidde de moraal van het Vissentijdperk in en introduceerde de beginselen van nederigheid, mededogen voor anderen en het brengen van offers. Huwelijk en gezin incorporeerden in dezelfde principes van Vissen: “het samenvoegen van de vrouw en de echtgenoot tot één eenheid tot “de dood ons scheidt” en offers brengen in de naam van het gezin“. Het huwelijk moest worden ingewijd door de kerk, de vrouw moest ondergeschikt zijn aan de behoeften van de man en het gezin, terwijl de man zijn verlangens voor polygamie moest opofferen en met compassie voor het hele gezin moest zorgen. Persoonlijke belangen van beiden moesten worden opgeofferd voor het ideaal en de ‘co-dependency’ van het huwelijk. En de meerderheid van onze voorouders heeft dit gedaan!

We zien de erfenis van de afgelopen 2000 jaar dus in Vissen verankerd; liefde en het huwelijk als in het opofferen van je interesses, voor het samenvoegen van 2 in 1.

De enige weg naar een verbinding in vrijheid en onafhankelijkheid is door te werken aan onze individuele psychologische complexen, heel wordend binnen onszelf (Aquarius regeert psychologische complexen) om dan iemand aan te trekken die even ontwikkeld en onafhankelijk is als wij, met wie we een werkend systeem kunnen creëren (partnerschap)!
‘Partners in Shine’ zijn in de eerste plaats vrienden met wederzijdse doelen en een visie voor de toekomst, eerder dan gevoelens, behoeften en/of het een ideaal van romantische liefde (is het Vissentijdperk). Dit betekent natuurlijk niet dat de romantische liefde helemaal verdwijnt, want in dit nieuwe tijdperk bouwen we (nog) voort op de erfenis van het Vissentijdperk. We mogen alleen de nieuwe principes van emotionele heelheid, onafhankelijkheid, vriendschap en gelijkwaardigheid zien te integreren.

Het Aquarius tijdperk, waarin Partners in Shine hun (t)huis vinden, is het archetype van de Goddelijke rebel, de vernieuwer, het huis van groepen, maatschappelijke bewegingen, wensen en dromen en zij die zich verenigen volgens wederzijdse interesses en doelen. Waterman gelooft dat als we zien hoe de dingen echt zijn, we voorbij de sluier van het dualisme kunnen doordringen in eeuwige en tijdloze liefdesvormen.

Relaties die gebaseerd zijn op de ene die de ander redt, een die onderdanig of volledig afhankelijk is van de ander, zal steeds minder mogelijk worden omdat de innerlijke spirituele behoeften ons niet toestaan ​​om ons in dergelijke situaties gelukkig te voelen! Velen van jullie voelen dit en maken het al realiteit!

‘Partners in Shine’ zijn nu (ook virtueel) over de hele wereld op de been om ons allemaal te helpen onze schaduwkant(en) te integreren opdat we bij kunnen dragen aan de maatschappij en onze nieuwe persoonlijke relaties.

Weet van mij dat jouw ‘Partner in Shine’ een ontwaakte man of vrouw is die totaal comfortabel is met zijn/haar eigen kwetsbaarheid, ervoor kiest om vrij, gevoelig en medelevend te zijn, zonder zijn/haar kracht op te offeren.

Hij/zij is spiritueel zonder de noodzaak om religieus te zijn en oordeelt niet dat iemand een andere kijk heeft op wat hij/zij waar acht.

Hij/zij geeft oprecht om de mensheid en heeft een nauwe band met natuur.

De ontwaakte man viert de vrouw als gelijkwaardige partner en is diep bedroefd over de manier waarop ze door de eeuwen heen mishandeld en gedomineerd werd. Hij houdt hartstochtelijk van de vrouwelijke energie, van de vrouw en aanbidt de Godin die ze is.

De ontwaakte man, jouw ‘Partner in Shine’, is zich bewust van zijn eigen mannelijkheid en de kwaliteiten waar een geëvolueerde vrouw naar op zoek is.

Wat een glorieuze toekomst wacht ons nog, ondanks de huidige chaos en verwarring.
Ik wens iedereen een vrij en liefdevol heilig huwelijk van hemel en aarde!

★★★

Namaste, Caroline
www.carmacoaching.nl || www.happyheartcompany.nl
Like onze Facebookpagina QUEEN OF LOVE – CARMA COACHING

Ben je er klaar voor je mee te laten flowen in het nieuwe tijdperk?
En/of wil je een glimp opvangen van jouw Partner in Shine?
Voel je welkom in mijn praktijk te Bussum.
Een Soul of Blauwdruk reading kun je boeken via deze link  

.

Advertenties

Het Lied van Ware Liefde

In het hele universum zijn er slechts twee, de minnaar en de Beminde.
~ Bhai Sahib

Het lied van de liefde is in ieder hart
Liefde is de oorspronkelijke muziek van het leven.
Het lied van de schepping.
Het weefsel van de mens.
IMG_9998
Als jij (ook een ziels)liefde hebt ‘ontmoet’, dan zing je hetzelfde lied. Je hebt in het hart van de minnaar gekeken en herkent de vonk van herinnering, de roep voor de reis.
Deze vonk is als vuur dat ons verbrandt, dat ons leeg maakt van alles, behalve van de liefde.
Door het vuur van de liefde leren we de essentie van de liefde kennen, het grootste geheim, verborgen in iedere cel van de schepping.

Sommige lijken weg te lopen voor ware liefde, zij zoeken pijn of afwijzing als een manier om de kwetsbaarheid van liefde uit de weg te gaan.

En weer anderen worden getrokken door de liefde, steeds dieper in zichzelf getrokken naar de kern van hun wezen. Zij worden getrokken naar de essentie van liefde, naar de oorsprong van het bestaan van liefhebben, die de liefde van de ziel naar het Universum is.

Ik schrijf dit artikel omdat ik net als jij een minnaar ben van het Universum. Ik keer (ook) terug naar Huis, naar de Geliefde van mijn Hart. Ik ben net als velen onder jullie in ware liefde getrokken, zoals een mot naar de vlam.
Er ontstond een vonk, die aangestoken werd door liefde en alleen tevreden gesteld kon worden door de vereniging met elkaar. Maar ik heb intussen geleerd hoe je deze liefde van het hart des harten, ziel der zielen, mag ervaren in het menselijke en dat is ‘wijsheid vergaren over liefde’.
De grote vraag die gedurende zo’n reis, het transformatie proces, naar voren komt is dan ook: “Hoe ga ik de weg terug naar Huis?” Maar die vraag kan ik je niet beantwoorden. Temeer ik die reis zelf ook doorloop.
Wat ik intussen wel weet is dat diegenen die in de arena van de liefde zijn getrokken, weet hebben van een liefde die de geur draagt van wat Echt en Waarlijk is.

En nu kun je in mijn voetstappen van het hart treden, ik heb het zoete geproefd. En hierdoor kan ik je alles vertellen over jouw (ziels)reis, mijn kaarten geven de fasen van de reis aan. Mijn wijsheid over liefde leeft en behoort ook jou toe, ook jij bent gewe(n)kt door liefde en jouw weg terug naar de Geliefde mag je (ook nog zien te) vinden.

Dit is een oeroud pad, voor hen die voorbestemd zijn om de reis naar de ver gelegen kusten van de liefde te maken.

Waarom we geroepen worden naar deze zoektocht is en blijft altijd een mysterie, want de wegen van het hart kunnen niet door het denken begrepen worden.

Liefde trekt ons altijd terug naar liefde, en verlangen is het vuur dat ons zuivert.

Realloveheartway

Wil je weten wat het leven en de liefde werkelijk is?
Kinderen bewandelen deze naar weg naar inzicht zeer openlijk, een kind neemt iets uit elkaar, en breekt het open om te leren hoe iets in elkaar zit; of het haalt een diertje uit elkaar, het trekt de vleugels uit van een vlinder om die vlinder te leren kennen, om haar geheim te ontdekken. De beweegreden van deze wreedheid ligt diep; het is het verlangen van het geheim der liefde, van de dingen en het leven te leren kennen. Het leren kennen van de geheimenis der liefde, en dat is eigenlijk actief doordringen in een ander, tot de andere mens, waarbij het verlangen tot weten gestild wordt door een vereniging. In het samen tot 1 worden ken je de ander, jezelf, en eigenlijk iedereen, en weet je niets!

Liefde is voor mij de enige mogelijkheid tot het kennen dat in de daad der vereniging antwoord geeft op mijn zoeken.
In het beminnen, in het doordringen in een ander, in het geven van mijzelf, in het doordringen in de ander, vind ik, ontdek ik mijzelf, ontdek ik ons beiden, ontdek ik de mens, ontdek ik de ziel.

Maar boven dit verlangen naar eenwording, boven Universele en existentiële behoefte aan vereniging rijst een bijzondere, en ook een biologische, behoefte uit; Het verlangen naar vereniging van de mannelijke en vrouwelijke polen. Door de geslachtelijke polariteit wordt de man op een bijzondere manier gedreven tot het zoeken naar vereniging, de vereniging met de andere sekse. Deze polariteit tussen het mannelijke en vrouwelijke element bestaat eveneens binnen elke man en elke vrouw. In zich dragen zij beiden de elementen van ontvangen en van doordringen, van stof en van geest. Man en vrouw kunnen in zichzelf slechts tot eenheid worden in de eenwording van de vrouwelijke en de mannelijke polen. Deze polariteit ligt ten grondslag aan alle creativiteit.

De man en vrouw polariteit komt ook in de natuur voor, niet alleen in de geslachtelijke polariteit, bij dieren en planten, maar eveneens in de polariteit van de twee fundamentele functies; ontvangen en doordringen. Het is de polariteit van aarde en regen, van de rivier en de oceaan, van nacht en dag, van duisternis en licht, van stof en geest.

Liefhebben is ook co-creëren. Als ik waarlijk liefheb ben ik niet voortdurend actief betrokken bij degene die ik liefheb. Ik zal namelijk niet in staat zijn, in een actieve verhouding tot hem te staan, als ik niet steeds bewust leef, wakker bezig ben. Wakker zijn, intens volop leven is nodig om te kunnen liefhebben en die vitaliteit uit zich ook in creativiteit en activiteit op tal van andere levensgebieden, en wordt daardoor weer versterkt.
Wie op andere gebieden niet creatief is, is het ook niet in de liefde.

Liefde vraagt daarnaast om geduld, vertrouwen, respect, focus, verantwoordelijkheid (=volkomen vrij handelen) & uiterste toewijding, zie het als de Algemene Voorwaarden van liefde.

IMG_6162Liefde is echt een heilige zaak.

Leer inzien dat de mens die bewust bang is dat men hem niet liefheeft, in werkelijkheid, maar gewoonlijk onbewust, bang is dat hij niet kan liefhebben.

Van mijn zielsverwant kreeg ik ooit teruggekoppeld: “Natuurlijk heb ik gevoelens voor je, maar ik weet niet hoe diep mijn liefde en houden van gaan.”
Maar onder zijn kleren is alleen de eenheid van liefde, een eenheid die niet beperkt kan worden.

Onze verbintenis is Waarheid zonder Vorm!

Namaste, Caroline
CarmaCoaching

Inzicht in de liefde of in jouw ziels-verbinding?
Voel je welkom voor een Blauwdruk reading of een Transformatie-Traject

Wat is de geest, de ziel? Wat is innerlijke vrede?

Hier op aarde bestaan wij uit vier wezensdelen: het fysiek lichaam, etherische lichaam, astrale lichaam (ziel) en de geest (“Hogere ik”).

IMG_7119Het fysieke lichaam is bekend.
Het etherlichaam zorgt ervoor dat ons lichaam niet uit elkaar valt (ontbindt) en dat alle organen en fysiologische systemen in ons lichaam functioneren. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het Zilveren Koord: daar doorheen komt, uit de geestelijke wereld, de levensenergie die het fysieke lichaam bij elkaar en functionerend houdt.

Laat ik beginnen met de geest, dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het Hogere-Zelf, het IK BEN.
Onze geest is de onsterfelijke, onschendbare, unieke en in zichzelf perfecte (Goddelijke) vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Het is jouw stukje van wat wij ‘het Al’ noemen. Uniek en Perfect. Echter, dat geestwezen, is van een dusdanig hoge trilling, dat het niet zomaar een fysiek lichaam kan betrekken. Het verschil in trilling tussen de vaste materie hier op aarde en die van je geest is zo groot, dat er letterlijk kortsluiting zou ontstaan: je fysieke lichaam zou doorbranden. Vergelijk het maar met een doorgeslagen stop of een doorgebrand apparaat. De spanning is te hoog en dan brandt het door.
Daarom hebben wij een astraal lichaam: de ziel. De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde. Tussen lichaam en geest. De ziel is als het ware een koppelingsstuk, een transformator die ervoor zorgt dat de geest contact kan maken met je fysieke verschijning hier op aarde.

Vergelijk het met een adapter die ervoor zorgt dat de stroom (geest) een apparaat (fysiek lichaam) kan voeden. Alleen is die adapter geen tastbaar ding. En het heeft ook geen vaste vorm. De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: “De vergeestelijking van de materie”, of ook: “Het creëren van de hemel op aarde”.

IMG_0670

Je zou kunnen zeggen: jij (je geest, die dezelfde blijft) trekt elke keer zijn jas aan (ziel) en stapt dan in een nieuwe auto (fysiek lichaam). Deze jas is getekend door het dragen. Er zitten beschadigingen op, sommige plekken zijn versleten door steeds herhaalde bewegingen, hier en daar een scheur, een verloren knoop, maar ook lintjes, medailles, insignes en versieringen. Kortom: alles wat je tot dan toe meegemaakt hebt in die jas is er aan te zien. Sommige jassen zijn heel oud, anderen nog behoorlijk nieuw. Ze bestaan er in alle modellen, soorten en maten, precies zoals het past bij degene die hem draagt.

In de ziel zijn alle ervaringen opgeslagen die je tot nu toe op aarde hebt opgedaan. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in je sympathieën en antipathieën. Je kunt iemand die je voor het eerst ontmoet zomaar, zonder reden, heel sympathiek vinden of er direct moeite mee hebben. Dat is je ziel, zij weet dat zij deze andere ziel al eens eerder ontmoet heeft en zij  herinnert zich dat het liefde was, of juist niet. Evenzo heb je voor- en afkeuren voor bepaalde zaken of gebeurtenissen. Allemaal onbewuste ervaringen en herinneringen van de ziel.

De ziel is, net als je fysieke lichaam, een onderdeel van je aardse verschijning. En wij zijn in al die opeenvolgende levens bezig om de ziel steeds geschikter te maken voor het doorlaten van een steeds groter deel van onze geest. Daarom heet het ook ziele-ontwikkeling. De geest hoeven we niet te ontwikkelen. Wie je in wezen bent is al perfect.

Jij bent een goddelijk, geestelijk, kosmisch wezen.
Uniek.
Perfect.
Een groots lichtwezen dat een piepklein onderdeeltje is van het kosmische bewustzijn.
Je hebt een fysiek lichaam maar je bent dat niet.

Schep, creëer en laat je niet beperken door wat je dénkt; wie je dénkt dat je bent.
Want je denken is niet je geest, je denkvermogen is aards, aldus je lichaam.

V R E D E
Als je geest vredig is, kom je vanzelf uit bij het wezenlijke in jezelf. Dit is in elke handeling te vinden wanneer we ons met hart en ziel kunnen overgeven.

Zo kun je helemaal opgaan in aandachtig eten, aandachtig luisteren of aandachtig lopen. In elke handeling is het uiteindelijke als zodanig te vinden. Zeker in je dagelijks leven, als je leert je volledig te wijden aan wat je op dit moment aan het doen bent. Niets anders dan dat, in een vredige staat van bewustheid.

De Bron leeft in het NU en wordt ervaren in het Oneindige Heden.
De concepten “verleden” en “toekomst” zijn onbekend in de Bronenergie en zijn gebaseerd op de “Holografische Tijd” of het ontvouwen van evolutiespiralen.
“Verleden” en “Toekomst” zijn illusionair.
Het zijn door de mens gemaakte concepten, ontworpen voor het leven in de Driedimensionale, lineaire realiteit (3D).

In de Hogere Dimensies zijn het verleden en de toekomst volkomen illusionair en hebben geen betekenis.
Hoger Dimensionale wezens scheppen voortdurend vanuit het “weefsel” van de Kosmos – Liefde en Intentie. Het punt van Creatieve Energie of Aandacht is altijd NU, de plaats van Intentie of Attentie.

IMG_7345

Het punt van Kracht en Sereniteit is NU.
Gebruik die kracht om langs de illusies van verleden en toekomst te gaan.
De Nieuwe Aarde is NU.
Iedereen maakt deel uit van het Ontwaken en iedereen mag illusies loslaten.

Doe dit heel rustig met Liefde en Dankbaarheid voor de hulp die in het Verleden is gegeven.

Leef in het NU, in het Tegenwoordige moment. Laat je aandacht geheel bij de Scheppingskracht zijn van dit moment. Wanneer je je verenigt in het heden en focust op het NU, dan beschik je over een enorm scheppingspotentieel en voel je de diepe (innerlijke) vrede en voldoening van de Bronenergie.

Hier volgen enkele manieren om je op het NU-moment af te stemmen en Innerlijke Vrede en Sereniteit te verkrijgen:

  1. Breng tijd alleen door in stille contemplatie. Het staat je toe om je in dat moment op jezelf af te stemmen en bij jezelf aanwezig te zijn. Je mag je denken “uitschakelen” en jezelf toestaan om in vrede met jezelf te zijn. Als je dit regelmatig doet zul je merken dat je je afstemt op je Hogere Aspect en dat gevoel vinden brengt Innerlijke Vrede.
  2. Breng tijd door in de Natuur. De wereld der natuur beweegt niet langs Lineaire Tijd. Zij volgt de vredige spiralen van het Grotere Geheel.
    Tijd doorbrengen in de Natuur helpt je jezelf los te maken van tijdlijnen en je te focussen op het Tegenwoordige Moment.
  3. Activiteiten zoals Yoga en Tai Chi zijn goede manieren om het lichaam en de geest te focussen in de ruimte van het Tegenwoordige Moment.

Namaste, Caroline
http://www.transformatie-coach.nl

Indien je meer hulp denkt nodig te hebben omtrent het ‘behalen’ van innerlijke vrede en/of inzichten wilt in jouw ziels-pad/ziels-herinneringen, overweeg dan eens een soul-reading. 

 

 

Een springplank naar Hogere Liefde

Gedurende vele incarnaties zijn ziels-geliefden (en voornamelijk Tweelingzielen) gewend geraakt aan 3 dimensionale relaties, aldus; het verkennen van de vele (‘lagere’) aspecten en nuances, energie en dynamiek in dualiteit (“het individualisme”).
Dit was overigens een noodzakelijke ontwikkeling in het Vissentijdperk. Want daar waar Boeddha in het Ramtijdperk (rond 400 voor Christus) het omzetten van intelligentie tot wijsheid belichaamde, maakte Christus het tot zijn missie om emotie te transformeren in liefde. Tevens ‘leerde hij’ ons om ‘onze naasten lief te hebben, gelijk aan onszelf’; een baanbrekende boodschap (voor die tijd).
harten-2012-staand-def-8_resizedNu aan het einde van het Vissentijdperk weet je (intussen), vanuit je Hogere-Zelf, dat de ziel een gevangene was van de persoonlijkheid. Met als gevolg; afgescheidenheid.
De beperkte en egoïstische visie van de persoonlijkheid heerste over de ruime en altruïstische visie van de ziel. Niet voor niets noemen verschillende geestelijke zienswijzen, waaronder die van de Maya’s, deze eeuwen ‘The Dark Ages’.
Het was (is) ‘vechten tegen de duisternis’.

Wat was nu de opdracht van Tweelingzielen in het Vissentijdperk?
Zij ‘moesten’ hun verlichte DNA zien te behouden, terwijl zij in 3 dimensionale relaties verkeerden. Desondanks bleven ze bepaalde patronen (toch) herhalen en werden zij (deels) onderworpen aan eindeloos gebruik-en misbruik van hun Liefde.
Nu mag dit, in het Aquariustijdperk, worden opgeruimd, door (allereerst) de innerlijke overtuigingen, ziels-herinneringen en vervolgens de familielijn te helen.

We staan (dus) écht aan de vooravond van een werkelijke doorbraak.
De tsunami is nu al voelbaar, maar…. degenen onder ons die nog steeds het ‘oude’ in stand proberen houden zullen zich ziek voelen, ongemakkelijk, niet verbonden, in pijn zitten, of zich over het algemeen ‘vreemd’ voelen. Zij zullen voelen dat ze iets missen.

De rol van Tweelingzielen in het Aquariustijdperk!
Tweelingzielen zijn als groep overeengekomen om (vrijwillig) naar de Aarde te komen om 5D energie te ZIJN; Twins zijn de Nieuwe Blauwdruk van Hogere Liefde en Partnerschappen. 
Tweelingzielen dragen deze Waarheid in hun energie en zij zijn het gloednieuwe Menselijke Lichtlichaam, in een levende ‘Herenigde en Herrezen’ gedaante.
Een heel belangrijk aspect van het Nieuwe is dus jouw Menselijke Lichtlichaam, welke de versneller zal worden van Nieuwe Mogelijkheden, Verbeteringen – die jij en jouw Tweelingziel hebben vergaard tijdens jullie (innerlijke) reis, meestal in gescheiden ervaringen.

Hogere Liefde kan niet huizen in een donkere en zware trilling
Er is niet langer een noodzaak voor weerstand, verdediging, intimidatie, vergelding, een kleine tiran syndroom, dominantie, angst, slinkse manipulatie. Of ineenkrimpen, vermijden, wegrennen, zichzelf verbergen.
Als jouw geliefde zich hier (toch) nog aan vasthoudt, weet dan, dat hij/zij enorm worstelt en diep vanbinnen voelt dat dit niet langer vol te houden is – ongeacht wat voor (een oude, achterhaalde) vertrouwenskwestie het ook omvat.
HET ZAL HEM/HAAR (NU) OOK PIJN DOEN.

Iedereen wil zich veilig en geliefd voelen en dit zal in ieder zijn/haar bewustzijn geïmplementeerd worden. En dus zullen de scheppers van de 5D liefdesenergie de Nieuwe Verbinding aangaan, in de juiste trilling en energie.
Tweelingzielen zijn de personificatie van 5D Ziels-Eenwording!
Deze roeping/missie overtreft alle eerdere geïncarneerde 3D levensgebeurtenissen en relaties.
ECHTE, WARE EN WEDERKERIGE LIEFDE is bestemd om er uiting aan te geven, om met en bij elkaar te zijn, in een Heilige Seksuele SAMENSMELTING.
Twinflame

Goodbye Vissentijdperk – Hello Aquarius: je zult in de lijn naar de toekomst op een compleet nieuwe manier de liefde ervaren/bedrijven.
Alles wat je hiervoor nodig hebt ligt in jezelf. Je bent de Vrouwelijke en Mannelijke energie, waardoor de samensmelting en eénwording bewerkstelligd kan worden.
Je hebt waarschijnlijk al ‘aan den lijve’ ondervonden dat de verschuiving van de 3e/4e dimensie is overgegaan naar het huis van de 4e/5e dimensies, en verder.
En dit mag je ook voor anderen bewerkstelligen.
Ja, dit alles is een proces, want degenen die de lagere vibrationele (en/of negatieve) kwesties en worstelingen nu nog ervaren, zullen deze verandering werkelijk (gaan) voelen.

Jij als de bewuste hebt (al) zoveel werk verricht om jezelf voor te bereiden, terwijl je in afwachting was/bent van jullie fysieke hereniging (Eenwording) waardoor jij je(zelf) soms volledig verloren hebt gevoeld, omdat je Twin in een andere 3D relatie, huwelijk, of in een ander minder wenselijke situatie zit/zat.
Je hebt waarschijnlijk ook al veel ondernomen, zoals Yoga, Reiki of Meditatie, oude helingmethodes en reinigingen. Oké, het helpt misschien wel, maar het kan je geen complete heling bieden. “Lineaire Tijd’ readings (van paragnosten/mediums) kunnen jou tijdelijk duidelijkheid en/of inzichten verschaffen, maar dat ‘helpt’ enkel vanuit het 7e chakra, echter zijn we inmiddels wezens met 13 chakra’s!
Het is nu tevens (ook) schadelijk om de koorden door te snijden, op het oude niveau. In het bijzonder schadelijk voor de Blue-Ray Tweelingziel, die een 5D energie lichaam heeft en voor wie het bedoeld is dat ze samensmelten met hun andere helft.

Je kunt enkel alles openen en helen met je andere helft, jouw harmonische match, jouw geliefde Twin!

Onvolledige en/of slechte heling-methodes zullen alleen tot op zekere hoogte werken, ze zullen feitelijk pijn doen.
Net zoals dat geldt voor een aantal ‘koppige’ Tweelingzielen, die de leegte vullen met een vriend(in) plus, in een huwelijk/relatie met een soulmate blijven hangen, nog (meer) kinderen op de wereld te zetten, afleiding zoeken of zich inlaten met verslavingen.
Het zal bijdragen aan een zware karmische last, ten bate van hun eenwording, in plaats van heling en bevrijding, daar waar het NU echt tijd voor is.
Nogmaals, een lagere trilling KAN NIET HUIZEN in HOGERE LIEFDE.

Hoe sluit je de kloof?
Ik persoonlijk deed dit door continu te zeggen: “Liefde Overwint Alles”.
Ik heb gemediteerd, vroeg het mijn gidsen, vroeg het mijn geliefde (energetisch), vroeg het aan mijn Lichtlichaam. Wanneer ik iets zorgwekkends op het nieuws zag, forceerde ik mezelf om niet van slag te raken en ging ik door met mijn innerlijk werk, in kalmte, in innerlijke vrede. Ook wanneer er een fikse rekening kwam, belastingen betaald moesten worden, moest dealen met onbegrip en twijfel vanuit mijn (in)directe omgeving,  wanneer ik onenigheid met geliefden ervoer. Zelfs toen ik mijn baan bij de televisie verloor herinnerde ik mij eraan dat alle kracht in mijzelf zat.
Voor degenen die het niet weten, ik zit nog steeds in separatie, of beter gezegd, in een proces van hereniging, maar zonder het gevoel steeds ‘dood te gaan’.
Dit is de Weg en het Gevecht van de Ultieme Geliefden!

Jebental1Een reminder:
♡ Jij bent de bron van LIEFDE
♡ EÉN ziel in 2 lichamen
♡ JIJ CREËERT ALLES TEZAMEN met jouw TWIN
♡ Je bent niet ALLEEN, je bent AL-1!

Herinner je maar wie jullie werkelijk zijn, herinner je maar waarom jullie tegelijkertijd in dit Aquarius Tijdperk zijn geïncarneerd. Jullie hebben alles in jullie om jezelf te kunnen helen, incluis de pijn en de ‘emotionele’ schade die jullie ooit (ook door anderen) is aangedaan.

Tweelingzielen zijn tenslotte niet geïncarneerd om (weer) te strijden.
Zij zijn hier om zichzelf en de waarheid te ontvangen!
De oplossing is dus niet om jezelf te blijven verbannen naar die lage (3D) trilling; een verborgen liefdesrelatie onderhouden, genoegen te nemen met ‘little touch’s and go’s’, of om diepe emoties te ervaren zoals schuld, boosheid, angst, met de andere helft van de ziel!

Het gaat hier om de HOOGSTE, meest HARTSTOCHTELIJKE, HEILIGE, WAARHEIDSGETROUWE, SUBLIEM INTIEME, SEKSUELE EVARING van ECHTE, WARE EN WEDERKERIGE LIEFDE.

Namaste, Caroline
http://www.tweelingzielen.cc

Ook inzicht in jouw Tweelingziel-connectie?
Voel je welkom voor een Blauwdruk-reading!

 

Het verschil tussen de soulmate en de tweelingziel

Tweelingziel-liefde en soulmate verbindingen vallen beiden onder zielsverwantschap; toch is er een (groot) verschil.

De tweelingziel is het Yin & Yang van ware, werkelijke, sublieme, intieme, Astrale liefde, een twee-eenheid, komend uit hetzelfde kosmische ei, opgerezen uit de vlam der oneindigheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdeeld over twee lichamen op 3d niveau. Tweelingzielen zijn elkaars ultieme geliefden, zij zijn de mannelijke en vrouwelijke energie van (seksuele) eenheid, van polariteit en energie. Tweelingziel relaties vind je dus niet terug in broer-zus, ouder-kind relaties etc.

Soulmates komen elkaar in het machtige wiel der wedergeboorte telkens opnieuw tegen. Net zoals karmische vrienden dat doen. Soulmates kunnen geliefden zijn, maar ook familiair aan elkaar gerelateerd zijn.
TFL highheart
Je bent als Tweelingziel 1 complete ziel, 1 wezen. Er is geen afgescheidenheid.
Als je als Tweelingziel incarneert dan verruil je die eenheid voor het fysieke universum van dualiteit en tegenstelling. De gehele 3D beleving (aldus de aarde) is opgebouwd uit dualiteit (individualisme) en tegenstelling. De natuur vertelt het je al: eb & vloed, man & vrouw, dag & nacht. En door dit gegeven ervaren en voelen Tweelingzielen wat afgescheidenheid is.

Door de vele incarnaties die Twins (tezamen en ook los van elkaar) hebben ervaren herinneren zij zich iedere ervaring en de daaraan gerelateerde gevoelens van afgescheidenheid. Hierdoor zit er bij Twins (al vanaf de geboorte) een diep verlangen (naar liefde) en smeken zij dikwijls om de hereniging met de bron, aldus om de andere helft van de ziel. Deze innerlijke honger naar heelheid is de reden dat ieder van ons zoekt naar de andere helft van de ziel. Dat is waarom we ‘God’ zoeken. We proberen dezelfde eenheid te herscheppen die we ooit allemaal hebben ervaren en gevoeld.

Afscheiding is in dit Aquarius tijdperk niet langer het pad van onze ziel. Vandaar dat er hedendaags onnoemlijk veel ziels-herenigingen opvlammen zodat veel van ons spiritueel kunnen ontwaken. We mogen ons namelijk, als soulmate en ook als Tweelingziel, realiseren dat we Heilige Wezens van Liefde en Licht zijn.
Tevens incarneer je als Tweelingziel in deze tijd om vorm te geven aan het nieuwe 5D partnerschap en dien je de mensheid.

Indien je een soulmate ontmoet is dit vaak en veelal ter voorbereiding op een tweelingziel-hereniging. Soulmate verbindingen zijn dus een heel belangrijk deel van jouw ontwakingsproces.
Soulmates lopen het transformatie proces vaak tezamen (op) en dus meestal ‘naast elkaar’, deze connecties duren vaak langer dan de electrisch geladen, stormachtige honeymoon fase van tweelingzielen.

Tweelingziel-liefde is enorm hoog astraal geladen en hier moet je echt spiritueel klaar voor zijn, wil je alle highs & lows kunnen behapstukken, inzien, verwerken en begrijpen. Het is echt een proces van ultiem onthechten, van onmetelijke innerlijke groei, los van vorm. En is dus allesbehalve een romantische connectie. Soulmates echter kunnen de romantiek wel ervaren.

Hier zijn antwoorden en gedachten van Meester Germanus.
Ze geven meer inzicht in het onderwerp tweelingzielen en hoe we onze andere helft aantrekken:
“Vraag: Zijn tweelingvlammen meer dan zielemaatjes?
Antwoord: Het is een weerklank van dezelfde trilling in verschillende mannelijke-vrouwelijke energielichamen.
Vraag: Komen er in deze tijd veel tweelingvlammen samen?
Antwoord: Natuurlijk, want vele christusbewustzijnen zijn nu geboren.
St. Germain gaat verder…
In je mannelijke (tweeling)wezenskern verblijft er een zekere trilling die gelijk is aan de trilling in de vrouwelijke (tweeling)wezenskern … er zijn identieke trillingen in de tegenovergestelde energielichamen, en dit zijn tweelingvlammen.
Nu je het Christusbewustzijn in jezelf ervaart, waarin je onvoorwaardelijke liefde hebt voor wie je bent en wat je bent op dit moment, creëer je de trilling in je wezen die de identieke trilling aantrekt in het tegenovergestelde ziele-energie-lichaam. Die trilling roept je en versmelt in jouw energie.”

Helaas weet ik dat er aan het begrip tweelingziel een ‘romantische lading’ hangt. Het komt namelijk niet zo heel veel voor; een ontmoeting (reünie) met de werkelijke helft van de ziel. Het is dus echt zo dat deze liefde (nog steeds) zeldzaam is. Het gaat de aardse ontwikkeling voorbij.
Tweelingzielen zijn door God verbonden, een eeuwige liefde die ineensmelt: één voelen, één leven, één begrijpen.
Ontmoetingen met soulmates komen des te meer voor. En hier zit nog wel eens de verwarring. Omdat de gevoelsovereenkomsten op elkaar lijken.
Maar weet van mij, een tweelingziel-verbinding is dan misschien wel machtig, het is alleen nooit en te nimmer mooier, groter, hoger dan een soulmate connectie.

Alle zielsverwanten zijn elkaars (ultieme) spiegel en hen wordt dus heel diep gevraagd van binnen een diepe innerlijke transformatie aan te gaan die dan, als dat lukt of deels lukt, enorm ten goede komt aan de verbinding. Het ontmoeten van een zielsverwant is dus eigenlijk een aansporing om verschillende fasen in de liefde bewust te doorlopen en continu bij te schaven, om te kunnen werken aan de eigen persoonlijkheid, op weg naar geestelijke ontwikkeling.
Aldus, alle verwantschappen gaan over ‘een te lopen zielspad’ waarin we weer met onszelf in contact mogen komen en dat vergroot dan weer de connectie tot elkaar.
De uiteindelijke hereniging met de tweelingziel is het hogere doel van de huidige evolutie.

Het allerbelangrijkste van een zielsconnectie is om niet te (blijven) twijfelen. Geloof in je geliefde, geloof in zijn/haar kwaliteiten, geloof in jouw eigen kwaliteiten en heb vertrouwen. Blijf vertrouwen houden! Ook al wordt je mind zo nu en dan door andere(n) berichten) gebrainwasht. Wat anderen ook zeggen, of je willen laten inzien, alles gaat ver voorbij aan datgene wat jij zelf diep van binnen weet, wat jij werkelijk ervaart!
Jij (be/door)leeft het, jij doorloopt een (transformatie)proces.

Ik weet hoe moeilijk en donker het soms kan zijn, maar ik geloof dat er licht aan het einde van de tunnel is, goud aan het einde van de regenboog, en dat we zijn voorbestemd om samen te komen met onze geliefde in dit Aquarius-tijdperk, ook al is het geen makkelijke weg. Maar wel een Goddelijke, net zoals je geliefde dat is. Ja, echt! Ook hij/zij draagt die Goddelijke vonk in zich.

Bijgevoegd een waardevolle ‘must-a-see’. Wellicht is de titel ietwat verwarrend maar als je de (gehele) documentaire bekijkt zul je al snel een alchemistische, diepere en pure waarheid ontdekken.

 

 

De hedendaagse tijd (in aanvulling op bovenstaande documentaire)

“Psychologisch gezien heeft het “onder liggen” van de vrouw enorme gevolgen gehad, voor zowel mannen als vrouwen. Want heel veel vrouwen zijn vaak onbewust diep teleurgesteld en boos omdat zij alleen worden aangesproken op hun Eva-rol, maar niet op hun Lilith-kracht. Ze worden dus niet aangesproken op het totale vrouw-zijn. Doordat het vrouw-zijn alleen geïdentificeerd wordt met de Eva-rol, is de psychologie en vaak ook de seksualiteit tussen man en vrouw alleen ontwikkeld tot het Eva-niveau en vooral ook gericht op het in stand houden van de soort.

Lilith blijft onaangesproken. Hierdoor blijven veel mannen steken in een puberaal of “zoon”-stadium. Zo gaan veel vrouwen hun man op den duur – als een ware Eva – bemoederen; Moeder-de-Vrouw! En daarmee wordt de vrouw als minnares, als zelfstandige en onafhankelijke vrouw die zelf haar keuzes maakt, in de hoek gezet.

Wil de man zijn vrouw in haar totaliteit aanspreken dan moet hij tot volledige wasdom als man komen. Er is veel onderhuidse strijd tussen mannen en vrouwen en de trucs en wraakacties zijn onderwerp van menige film en boek. Binnen families en culturen kan dit thema onbewust generaties lang het man/vrouwbeeld bepalen en wordt overgedragen van moeder op dochter, van vader op zoon.

Wat verbogen ligt in de nevelen en sluiers van 2000 jaar Vissentijdperk zal aan het licht komen in de Watermantijd. Niet alleen wie we in essentie zijn, maar ook de verborgen vrouw komt in het licht van bewustzijn. Dit betekent een bevrijding in bewustzijn voor zowel mannen als vrouwen…..

Wat betekent dit nu voor ons?

De balans hervinden in de gelijkheid van vrouw en man, zoals deze in eerste instantie in de wereld is gezet.
Lilith rehabiliteren.
Bewust worden van de (automatische) Eva in ons en de man initiëren in zijn nieuwe rol. Dit vergt een vernieuwde houding op elk relationeel terrein tussen man/vrouw/kinderen/werk.

Het verborgen vrouwelijke, dat duizenden jaren lang naar de uithoeken van het collectieve onbewuste is verbannen, komt naar boven in bewustzijn. Archetypisch symbool hiervan is Lilith. Dit archetype is de katalysator van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De 21ste eeuw wordt de eeuw van het dynamisch vrouwelijke. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mannen daarmee in een hoek worden gedrukt, maar dat zij meebewegen in de speelsheid,de intuitieve en scheppende kracht van het vrouwelijke.”

Namaste, Caroline
http://www.tweelingzielen.cc

Ook inzicht in jouw zielsconnectie?
Voel je welkom voor een Blauwdruk-reading!