Het Lied van Ware Liefde

In het hele universum zijn er slechts twee, de minnaar en de Beminde.
~ Bhai Sahib

Het lied van de liefde is in ieder hart
Liefde is de oorspronkelijke muziek van het leven.
Het lied van de schepping.
Het weefsel van de mens.
IMG_9998
Als jij (ook een ziels)liefde hebt ‘ontmoet’, dan zing je hetzelfde lied. Je hebt in het hart van de minnaar gekeken en herkent de vonk van herinnering, de roep voor de reis.
Deze vonk is als vuur dat ons verbrandt, dat ons leeg maakt van alles, behalve van de liefde.
Door het vuur van de liefde leren we de essentie van de liefde kennen, het grootste geheim, verborgen in iedere cel van de schepping.

Sommige lijken weg te lopen voor ware liefde, zij zoeken pijn of afwijzing als een manier om de kwetsbaarheid van liefde uit de weg te gaan.

En weer anderen worden getrokken door de liefde, steeds dieper in zichzelf getrokken naar de kern van hun wezen. Zij worden getrokken naar de essentie van liefde, naar de oorsprong van het bestaan van liefhebben, die de liefde van de ziel naar het Universum is.

Ik schrijf dit artikel omdat ik net als jij een minnaar ben van het Universum. Ik keer (ook) terug naar Huis, naar de Geliefde van mijn Hart. Ik ben net als velen onder jullie in ware liefde getrokken, zoals een mot naar de vlam.
Er ontstond een vonk, die aangestoken werd door liefde en alleen tevreden gesteld kon worden door de vereniging met elkaar. Maar ik heb intussen geleerd hoe je deze liefde van het hart des harten, ziel der zielen, mag ervaren in het menselijke en dat is ‘wijsheid vergaren over liefde’.
De grote vraag die gedurende zo’n reis, het transformatie proces, naar voren komt is dan ook: “Hoe ga ik de weg terug naar Huis?” Maar die vraag kan ik je niet beantwoorden. Temeer ik die reis zelf ook doorloop.
Wat ik intussen wel weet is dat diegenen die in de arena van de liefde zijn getrokken, weet hebben van een liefde die de geur draagt van wat Echt en Waarlijk is.

En nu kun je in mijn voetstappen van het hart treden, ik heb het zoete geproefd. En hierdoor kan ik je alles vertellen over jouw (ziels)reis, mijn kaarten geven de fasen van de reis aan. Mijn wijsheid over liefde leeft en behoort ook jou toe, ook jij bent gewe(n)kt door liefde en jouw weg terug naar de Geliefde mag je (ook nog zien te) vinden.

Dit is een oeroud pad, voor hen die voorbestemd zijn om de reis naar de ver gelegen kusten van de liefde te maken.

Waarom we geroepen worden naar deze zoektocht is en blijft altijd een mysterie, want de wegen van het hart kunnen niet door het denken begrepen worden.

Liefde trekt ons altijd terug naar liefde, en verlangen is het vuur dat ons zuivert.

Realloveheartway

Wil je weten wat het leven en de liefde werkelijk is?
Kinderen bewandelen deze naar weg naar inzicht zeer openlijk, een kind neemt iets uit elkaar, en breekt het open om te leren hoe iets in elkaar zit; of het haalt een diertje uit elkaar, het trekt de vleugels uit van een vlinder om die vlinder te leren kennen, om haar geheim te ontdekken. De beweegreden van deze wreedheid ligt diep; het is het verlangen van het geheim der liefde, van de dingen en het leven te leren kennen. Het leren kennen van de geheimenis der liefde, en dat is eigenlijk actief doordringen in een ander, tot de andere mens, waarbij het verlangen tot weten gestild wordt door een vereniging. In het samen tot 1 worden ken je de ander, jezelf, en eigenlijk iedereen, en weet je niets!

Liefde is voor mij de enige mogelijkheid tot het kennen dat in de daad der vereniging antwoord geeft op mijn zoeken.
In het beminnen, in het doordringen in een ander, in het geven van mijzelf, in het doordringen in de ander, vind ik, ontdek ik mijzelf, ontdek ik ons beiden, ontdek ik de mens, ontdek ik de ziel.

Maar boven dit verlangen naar eenwording, boven Universele en existentiële behoefte aan vereniging rijst een bijzondere, en ook een biologische, behoefte uit; Het verlangen naar vereniging van de mannelijke en vrouwelijke polen. Door de geslachtelijke polariteit wordt de man op een bijzondere manier gedreven tot het zoeken naar vereniging, de vereniging met de andere sekse. Deze polariteit tussen het mannelijke en vrouwelijke element bestaat eveneens binnen elke man en elke vrouw. In zich dragen zij beiden de elementen van ontvangen en van doordringen, van stof en van geest. Man en vrouw kunnen in zichzelf slechts tot eenheid worden in de eenwording van de vrouwelijke en de mannelijke polen. Deze polariteit ligt ten grondslag aan alle creativiteit.

De man en vrouw polariteit komt ook in de natuur voor, niet alleen in de geslachtelijke polariteit, bij dieren en planten, maar eveneens in de polariteit van de twee fundamentele functies; ontvangen en doordringen. Het is de polariteit van aarde en regen, van de rivier en de oceaan, van nacht en dag, van duisternis en licht, van stof en geest.

Liefhebben is ook co-creëren. Als ik waarlijk liefheb ben ik niet voortdurend actief betrokken bij degene die ik liefheb. Ik zal namelijk niet in staat zijn, in een actieve verhouding tot hem te staan, als ik niet steeds bewust leef, wakker bezig ben. Wakker zijn, intens volop leven is nodig om te kunnen liefhebben en die vitaliteit uit zich ook in creativiteit en activiteit op tal van andere levensgebieden, en wordt daardoor weer versterkt.
Wie op andere gebieden niet creatief is, is het ook niet in de liefde.

Liefde vraagt daarnaast om geduld, vertrouwen, respect, focus, verantwoordelijkheid (=volkomen vrij handelen) & uiterste toewijding, zie het als de Algemene Voorwaarden van liefde.

IMG_6162Liefde is echt een heilige zaak.

Leer inzien dat de mens die bewust bang is dat men hem niet liefheeft, in werkelijkheid, maar gewoonlijk onbewust, bang is dat hij niet kan liefhebben.

Van mijn zielsverwant kreeg ik ooit teruggekoppeld: “Natuurlijk heb ik gevoelens voor je, maar ik weet niet hoe diep mijn liefde en houden van gaan.”
Maar onder zijn kleren is alleen de eenheid van liefde, een eenheid die niet beperkt kan worden.

Onze verbintenis is Waarheid zonder Vorm!

Namaste, Caroline
CarmaCoaching

Inzicht in de liefde of in jouw ziels-verbinding?
Voel je welkom voor een Blauwdruk reading of een Transformatie-Traject

Advertenties

Spiritual Extasy; alleen door je hart kun je de werkelijke waarheid ontdekken

In zielsverwantschap is er maar één Waarheid: jullie liefde is Extatisch.
Maar alleen door je hart kun je de werkelijke waarheid ontdekken.
IMG_6193

Als jij je hart opent, dan zie je alles!
Dan is er geen (aards) bewijs nodig om te weten of jij je Soulmate of Tweelingziel hebt ontmoet.
Open je hart dus maar naar die ene waarheid.
Omhels de extatische liefdestrilling maar en dan zul jij je hart vinden, het hart dat jou zal leiden.

Er zijn zoveel mythes over Tweelingziel-liefde hedendaags en dat komt eigenlijk omdat vele Lichtwerkers het pad zelf niet doorlopen, het pad der werkelijke Tweelingziel liefde. Het is namelijk een missie, en geen proces van ‘moeten loslaten’, de koorden door moeten knippen (zodat je spiritueel zult groeien).
Lichtwerkers, mediums en paragnosten werken uiteraard vanuit liefde en licht en met de beste intenties, echter zijn zij zich niet bewust van Tweelingziel-liefde en alles wat daaraan ten grondslag ligt.
Ook advies vragen aan familie en/of vrienden werkt niet omdat zij geen idee hebben waar jij doorheen gaat, tenzij het pad zelf doorlopen wordt natuurlijk.
Traditioneel relatie-advies inwinnen heeft overigens net zomin zin.
Vergeet alsjeblieft alle ‘regels’ die zijn verbonden aan aardse relaties, aan daten etc.
Tweelingziel-liefde is niets van dit, het is namelijk een spirituele ervaring.
De enige die alle angsten, ziels-herinneringen en innerlijke overtuigingen van jullie beiden kan helen, ben jij zelf!
Jij bent je er bewust van en dus ben jij de enige die alle barrières en remmingen kan oplossen en je kunt ontdoen van alle kettingen (waarin jullie verstrikt zitten). De andere helft van je ziel deelt hetzelfde energieveld met jou, en jullie ziel zal deze heling toestaan.

Mocht je tweelingziel/soulmate van je zijn weggelopen, dan denk je misschien dat het niet aan jou heeft gelegen. Maar alles wat jij hebt gedacht, gezegd, gevoeld over hem/haar, over zijn/haar gedrag, is ‘gehoord’. Alle gezegden, gevoelens en gedachten worden namelijk energetisch opgepikt.
Dus wat zend je uit? Denk je aan de waanzinnig diepe liefde die er is tussen jullie en koester je dat, of stuur je woorden, gevoelens (van boosheid, frustratie, gemis) uit waardoor je de ander alleen maar verder van je afduwt?

Tweelingziel connecties zijn Goddelijke Connecties, het is een heilig contract, en ‘zij’ draagt een spiritueel doel in zich, voor jullie allebei.

Geduld en compassie, dat is de uitdaging. 
Jullie heling heeft veel tijd nodig, niet in jouw tijd, maar in alles wat jullie hebben opgebouwd en doorleeft in eerdere levens, vanuit eerdere gedachten, gevoelens etc. En stel nu dat daar 200 levens aan vooraf zijn gegaan? Hoe wil je dat dan in een paar jaar oplossen?

IMG_5395

Shift your focus!
Laat hetgeen wat je voelt voor je ziels-geliefde zich ontvouwen zoals een bloem in de zon, je kent immers haar “bewegingen”.

Zend onvoorwaardelijke liefde uit, door je hartchakra te openen en voel dan hoe fijn dit is en hoe vreugdevol jou dit maakt.

En bedenk je wat jij kan helen en bijdragen aan jullie connectie (en niet wat je eruit kan halen). Spelletjes spelen of drama blijven creëren werkt geheel averechts en daarmee komt hij/zij echt niet (terug) naar huis.
De deuropening van het hart is van jullie, en alleen aan jullie om het te openen. Blokkeer jezelf niet langer door enkel te kijken via het ego, het brein. Je weet immers dat Liefde je natuurlijke staat van Zijn is, niet als theorie maar als ervaring.

Stem af op je hart.
Hierin zul je de waarheid vinden van jouw aansluiting. En dan zal het allemaal zo vanzelfsprekend voor je zijn, veel meer dan dat je er over na moet denken of het wilt begrijpen.

De waarheid van de Tweelingziel penetreert in de droom van jullie harten. De perceptie van jullie als gescheiden ego’s is een illusie. 
Als we met het brein omhoog zouden kijken en de Tweelingziel of Soulmate zouden kunnen zien, dan zien we het gehele pakketje. Maar niet de ziel erin. En ook niet de aanwezigheid van het bewustzijn (in twee afgescheiden zielen).
Jullie DNA is het patroon van het leven: de beweging van twee herenigt als één!

Vier de eeuwige liefde maar! 
Hoe je dat doet? Begin maar te handelen vanuit het bewuste hart, dat is het punt waar je de stroming van de levende Liefde werkelijk kunt zien.
En weet van mij, jouw zielenmaatje houdt van jou, zoals de kosmos van jou houdt; “de belichaming van Liefde.”

In liefde, licht en eenvoud.

Namaste, Caroline
http://www.carmacoaching.nl

Meer inzicht in jouw zielsverbinding?
Voel je welkom voor een Blauwdruk-reading.